Od czego zależy wynagrodzenie brutto w Polsce?

Wynagrodzenie brutto to określona umową kwota, którą pracownik otrzymuje za świadczenie pracy. Od czego zależy jego wysokość?

Od czego zależy wynagrodzenie brutto w Polsce?
Co wpływa na wysokość zarobków?
  • wynagrodzenie brutto
  • kodeks pracy

Obowiązujący w Polsce kodeks pracy nie określa różnicy między płacą brutto i netto, wzmiankowane w nim wynagrodzenie jest jednak automatycznie rozumiane jako zarobki brutto. Podobnie każda umowa o pracę, niezależnie od jej rodzaju, zawiera kwotę wynagrodzenia wyrażoną jako płaca brutto.

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Wynagrodzenie brutto to określona umową kwota, którą pracownik otrzymuje za świadczenie pracy. Kwota ta to wynagrodzenie netto plus wszystkie obowiązkowo odprowadzane składki. Oznacza to w praktyce, że płaca brutto podana w umowie nie będzie nigdy tą, którą otrzymamy „na rękę” – zarobki netto będą zawsze niższe niż wskazana na papierze kwota, od której pracodawca odciągnie świadczenia na ZUS, świadczenia na NFZ i zaliczki na podatek dochodowy.

Od czego zależy wynagrodzenie brutto?

Na wysokość wynagrodzenia brutto wpływ ma wiele czynników. Niektóre z nich są całkowicie obiektywne (wykształcenie pracownika, liczba przepracowanych w zawodzie lat skutkująca zdobytym doświadczeniem), inne mają wciąż charakter mocno subiektywny. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od:

Wykształcenia – pamiętajmy, że dyplom dyplomowi nierówny. Dużo łaskawszym okiem rozpatrywne są aplikacje osób mogących poszczycić się dokumentem renomowanej uczelni czy znanych i cenionych instytucji;

Doświadczenia zawodowego – w Polsce utrzymuje się trend wzrostu zarobków brutto wraz ze wzrostem zdobywanego doświadczenia (na pewnym pułapie wzrost ten prawdopodobnie zostanie zatrzymany i utrzymywać się będzie na stałym, wysokim poziomie);

Odbytych szkoleń i zdobytych certyfikatów – stanowią one dodatkowe potwierdzenie naszych kwalifikacji, często z dziedzin niezwiązanych  bezpośrednio z wykonywanym zawodem, świadcząc o naszych szerokich horyzontach i chęci kształcenia się;

Osiąganych wyników – dobre rezultaty w pracy mogą nie tylko wpłynąć na wyskość wynagrodzenia, ale również przyczynić się do awansu;

Rodzaju wykonywanej pracy – obowiązujące w Polsce prawo wyróżnia zawody, które ze względu na trudne lub zagrażające zdrowiu czy życiu warunki pracy wiążą się z pobieraniem wyższego wynagrodzenia;

Sytuacji finansowej firmy i jej poyzcji na rynku – dobrze sytuowana firma o międzynarodowym zasięgu będzie w stanie przeznaczyć na wynagrodzenie pracowników więcej pieniędzy niż lokalne przedsiębiorstwo.

Poza wymienionym wyżej czynnikami na wysokość naszego wynagrodzenia wpływ mogą mieć również inne rzeczy, choćby relacje z szefem czy liczba zatrudnionych w firmie pracowników.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie