Od czego zależy zdolność kredytowa firmy?

Aby ocenić sposobność firmy do regularnego spłacania rat kredytu wraz z należnymi odsetkami w wyznaczonym ramami umowy czasie bank musi sprawdzić, jaka jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa.

Od czego zależy zdolność kredytowa firmy?
Ocena zdolności kredytowej wpłynie na decyzję o przyznaniu firmie kredytu
  • zdolność kredytowa i wypłacalność
  • historia kredytowa w BIK

Zanim bank zdecyduje o przyznaniu kredytu ubiegającemu się o niego podmiotowi (osobie fizycznej lub prawnej), każdorazowo przeanalizuje jego zdolność kredytową. Kredytodawca musi bowiem ocenić sposobność klienta do terminowego i regularnego spłacania rat kredytu wraz z należnymi odsetkami i wszystkimi kosztami dodatkowymi w wyznaczonym ramami umowy czasie. 

 

Od czego zależy zdolność kredytowa firmy?

 

Każda placówka bierze pod uwagę nieco inne czynniki i przypisuje im różną wagę wyliczając, jaką maksymalną wartość kredytu można przyznać ubiegającemu się o nią podmiotowi. W większości banków zdolność kredytowa oceniona zostanie na podstawie:

 

  • historii kredytowej podmiotu w BIK – każdy bank szczegółowo przeanalizuję sytuację kredytobiorcy w rejestrze BIK, sprawdzając, czy jest on obecnie zadłużony, czy zalega ze spłatami rat kredytowych, czy spłaca je terminowo i regularnie, na jakie kwoty się zadłuża itd.,
  • zestawienia dochodów i wydatków (zobowiązań) firmy,
  • wypłacalności firmy ocenianej najczęściej metodą analiz finansowych (analizy wskaźnikowe, analizy płynności finansowej itd.) oraz na postawie danych historycznych pozwalających stwierdzić, jak przedsiębiorstwo reagowało na przeszłe zadłużenia i konieczność ich regulowania,
  • możliwości zabezpieczenia kredytu (np. wekslami) na wypadek utraty przez kredytobiorcę zdolności dalszej spłaty rat zadłużenia lub zaprzestania regulowania zobowiązań z innych przyczyn,
  • posiadanych aktywów netto, a więc oceny tego, jaką część swojego kapitału firma utrzyma nawet wtedy, gdyby zaistniała konieczność niespodziewanej spłaty wszystkich dotychczasowych zobowiązań,
  • oceny mikro- i makrootoczenia firmy, a więc pozycji przedsiębiorstwa na rynku względem konkurencji, prognoz na przyszłość wynikających z obecnej i przewidywanej sytuacji rynkowej danego sektora gospodarczego.

 

W wielu przypadkach, nawet wtedy, gdy zdolność kredytowa przedsiębiorstwa zostanie oceniona pozytywnie, a firmie przyznany zostanie kredyt w kwocie, o jaką się ubiegała, bank może sukcesywnie dokonywać kolejnych, okresowych analiz jej stanu finansowego, aby ocenić, czy przyszłe spłaty rat kredytowych są niezagrożone.

 

Więcej o finansach firmy:

Zagrożona płynność finansowa firmy - co zrobić? »

Wskaźniki płynności finansowej firmy »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie