Odmowa przyjęcia mandatu

Mandat za wykroczenie drogowe, które w świetle prawa wykroczeniem nie jest? Masz prawo się odwołać!

Odmowa przyjęcia mandatu
Kierowco, poznaj swoje prawa!

Mandat za wykroczenie drogowe to kara nie tylko dla kierowców, ale i pieszych łamiących zasady bezpiecznego poruszania się pod drodze. Przyjmujemy go z pokorą, po czasie dochodzimy jednak do wniosku, że nie naruszyliśmy żadnych reguł, a mandat został nam przyznany bezpodstawnie. Co wtedy? Czy zawsze musimy przyjąć mandat? Czy można się od niego odwołać się?
 

Odmowa przyjęcia mandatu

 

Bezpodstawna kara?

Nakładający na kierowcę czy pieszego mandat policjant ma obowiązek poinformować karanego o możliwości nieprzyjęcia mandatu. Jeśli czujemy się niewinni i wiemy, że kara nakładana jest na nas bezpodstawnie, nieprzyjęcie mandatu może okazać się najlepszą decyzją.

Często jednak działamy pod wpływem impulsu nakazującego nam przyznanie się do winy w celu uniknięcia większych kłopotów – koszty postępowania sądowego staną się naszym udziałem, jeśli w wyniku nieprzyjęcia mandatu sprawa zostanie skierowana do sądu, a ten uzna zasadność decyzji policji czy straży miejskiej.

Przyjęcie kary związane ze złożeniem podpisu na formularzu mandatu często oznacza brak dalszych możliwości odwoływania się od nałożonej na kierowcę czy pieszego kary. Zapłaty mandatu uda się uniknąć jedynie w sytuacji, gdy czyn, za który kara została na nas nałożona, nie jest tak naprawdę wykroczeniem w świetle prawa.

 

Odwołanie od mandatu

Przyjęcie mandatu i późniejsze odkrycie, że zostaliśmy ukarani za czyn, który nie jest rzeczywistym wykroczeniem, daje nam możliwość odwołania się od decyzji policjanta czy strażnika miejskiego w ciągu 7 dni.

Sprawę musimy skierować do sądu odpowiedzialnego za obszar, na którym ukarano nas za wykroczenie drogowe. Sąd ma rok na podjęcie decyzji o trybie prowadzenia sprawy. Po upływie roku i niepodjęciu przez strony żadnych działań, sprawa ulegnie przedawnieniu.

Jeśli jednak sąd uzna wykroczenie za ewidentne, a dowody zebrane przez policję czy straż miejską za bezsprzeczne, prowadzone postępowanie nakazowe bez przesłuchiwania stron może doprowadzić do otrzymania postanowienia sądu zawierającego informację o kwocie grzywny, którą opłacić należy w wyznaczonym terminie.

 

Grzywna

Prawem sądu jest obarczenie kierowcy czy pieszego grzywną wynoszącą nawet 5 tysięcy złotych, częściej zdarza się jednak, że kwota kary jest zbliżona do wartości wystawionego wcześniej mandatu.

Od decyzji sądu można odwołać się w ciągu 14 dni do instytucji wyższej instancji.

Pamiętajmy, że złożenie do sądu wniosku o uchylenie mandatu zwalnia nas z obowiązku zapłacenia kary w wyznaczonym wcześniej terminie. Jeśli sąd uzna zasadność naszego odwołania, kary nie będziemy musieli uiścić wcale.

Grzywna orzeczona przez sąd w przypadku jego przychylenia się do decyzji policjanta bądź strażnika miejskiego może jednak nie tylko być wyższa od mandatu – ukarany może zostać obarczony również kosztami postępowania sądowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie