Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Twój pracodawca zatrudnia co najmniej dwadzieścia osób i z jego winy straciłeś pracę? Pamiętaj, że przysługuje Ci odprawa. Poznaj swoje prawa i nie daj się zaskoczyć.

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?
Prawa i obowiązki pracownika

Podstawa prawna odprawy

Odprawa nie jest uwzględniona w kodeksie pracy, nie znajdziemy w nim informacji, które regulowałyby odprawy w formie pieniężnej dla pracownika, który jest zwalniany. Nie mamy jednak powodu do niepokoju – z pomocą przychodzi nam ustawa o zwolnieniach grupowych.

Ustawa ta weszła w życie 13 marca 2003 roku i określa zasady rozwiązywania umów z pracownikami z winy pracodawcy.
 

Kiedy przysługuje nam odprawa?

Ustawa o zwolnieniach grupowych jasno określa, że odprawa przysługuje nam w sytuacji, kiedy zostaliśmy zwolnieni przez szefa z przyczyn od nas niezależnych lub na zasadzie porozumienia stron, ale z określoną liczbą pracowników i terminie maksymalnie do miesiąca.
 

Czym zatem jest zwolnienie grupowe?

Mamy pracę dla Ciebie sprawdź >>

Jak czytamy w ustawie, jest to sytuacja, kiedy pracodawca (musi zatrudniać co najmniej 20 osób) zwalnia w czasie miesiąca:

  • Jeżeli zatrudnia miej niż 100 pracowników – 10 osób zostaje zwolnionych
  • W momencie, kiedy zwolnionych zostaje 10% ekipy (przedsiębiorstwo zatrudnia od 100-300 pracowników)
  • Jeśli firma zatrudnia więcej niż 300 osób i zwalnia się 30 pracowników
 

Zwolnienie indywidualne

Pamiętajcie jednak, że nie tylko zwolnionym grupowo przysługuje odprawa. Zgodnie z ustawą osoby, które zwalniane są z winy pracodawcy, na przykład w sytuacji ogłoszenia upadłości firmy, mają do niej pełne prawo. Odprawa należy się nam również w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron.
 

Kogo odprawa nie dotyczy?

Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla wszystkich. Zgodnie z prawem nie mają prawa do odprawy:

  • Pracownicy tymczasowi
  • Pracownicy mianowani
  • Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
  • Osoby, które samodzielnie zdecydowali się na złożenie wypowiedzenia z pracy
  • Pracownicy, którzy zostali zwolnienie z ich własnej winy
  • Pracownicy, którym skończył się okres zatrudnienia, określony w umowie
 

Jak wysoka może być odprawa?

Upoluj lepszą pracę Codziennie nowe oferty!>>

Na wstępie powiedzmy sobie jasno: wszystko zależy od stażu pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Jeżeli pracownik został zwolniony w ramach zwolnienia grupowego – wtedy ma on prawo do odprawy w formie pieniężnej.

Staż pracy to suma wszystkich okresów, które zostały przepracowane u konkretnego pracodawcy (nawet jeżeli były przerwy). W momencie kiedy firma została przejęta przez inne przedsiębiorstwo, także wliczamy okres zatrudnienia u poprzedniego szefa.

Wysokość odprawy w zależności od stażu pracy:

  • Staż krótszy niż dwa lata – odprawa: jeden miesiąc wynagrodzenia
  • Staż od dwóch do ośmiu lat – odprawa wynosi wartość dwumiesięcznej wypłaty
  • Staż dłuższy niż osiem lat – trzy miesiące wynagrodzenia
 

Odprawa a przejście na emeryturę lub rentę

Odprawa obowiązuje także w momencie, kiedy przechodzimy na rentę albo emeryturę, a także w przypadku śmierci pracownika (wtedy należność otrzymuje rodzina).
Osobie, która przechodzi na rentę lub emeryturę ma prawo otrzymać odprawę w wysokości miesięcznej wypłaty.
 


Prawa pracownika

Jeżeli nie wiedzieliście, że należała Wam sie odprawa i nie dostaliście należnej kwoty – pamiętajcie, że macie prawo wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o zaległą odprawę. Jest jednak jeden szczegół: nie mogło minąc więcej niż trzy lata od zwolnienia.

Podstawa prawna, czyli gdzie szukać informacji

  • Kodeks pracy art. 92, art. 93 § 1 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. W prawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (§ 14–17)
  • Artykuły 67-71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Artykuły 1 i 8 z ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie