ABC okresu próbnego w pracy

Co warto wiedzieć o umowie zawieranej pomiędzy stronami na okres próbny?

ABC okresu próbnego w pracy
Jak przebrnąć przez pierwsze wyzwania w nowej pracy?

Umowy o pracę na okres próbny zawierane są pomiędzy pracownikami i pracodawcami chcącymi zweryfikować umiejętności i wiedzę zatrudnionych kwalifikujące ich do wykonywania określonych zadań. Co warto wiedzieć o okresie próbnym w pracy?
 

Uregulowany okres próbny

 

Umowa na okres próbny – podstawy

Wprowadzone w 2015 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmiany sprawiły, że od ponad roku umowy zawierane na okres próbny traktowane są jako jeden z rodzajów umów o pracę, a nie, jak poprzednio, wstęp do ich zawarcia.

Definicja umowy podpisywanej na okres próbny sprowadza jej rolę do zweryfikowania przydatności zatrudnionego w pracy na oferowanym stanowisku w przypadku pracodawców oraz sprawdzenia rzeczywistych warunków pracy, wynagrodzenia czy wysiłku koniecznego do wykonania zadań w przypadku pracownika. Cel zawierania umowy na okres próbny określa zasadność jej podpisania jedynie na początkowym etapie zatrudnienia u nowego pracodawcy.

 

Długość trwania okresu próbnego

Umowa na okres próbny powinna zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Tego typu umowa pomiędzy pracownikiem a jednym i tym samym pracodawcą może zostać podpisana tylko raz, chyba że nowy dokument sporządzony jest w oparciu o inny zakres obowiązków, funkcje czy stanowisko niż te oferowane zatrudnionemu wcześniej na bazie pierwszej umowy na okres próbny.

Pracodawca próbujący obejść obowiązujące przepisy, przedkładając zatrudnionemu kolejną umowę na okres próbny mimo niezmiennych zadań zawodowych czy stanowiska może podlegać karze przewidzianej w Kodeksie Pracy.

 

Okres próbny a wypowiedzenie

Umowa na okres próbny może zostać wypowiedziana przez obie strony, a długość okresu wypowiedzenie uzależniona jest od czasu, na jaki zawierana jest umowa.

→ W przypadku umów podpisywanych na dwa tygodnie, strony obowiązuję trzydniowy okres wypowiedzenie.
→ Jeśli umowa zawarta była na czas dłuższy niż dwa tygodnie, ale krótszy niż trzy miesiące, pracownika i przełożonego obejmuje tygodniowy okres wypowiedzenie.
→ Dwa tygodnie na wypowiedzenie umowy mają strony umowy na okres próbny obejmującej 3 miesiące.

 

Urlop

Zatrudnionemu na podstawie umowy na okres próbny przysługuje takie samo prawo do urlopu wypoczynkowego jak zatrudnionym na podstawie innych rodzajów umów o pracę.

Posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy zatrudnieniowym przysługuje 1/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie