Jak wyznaczane jest oprocentowanie lokat

Oprocentowanie lokat jest ściśle związane z wysokością stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. 

Jak wyznaczane jest oprocentowanie lokat
Stopy procentowa RPP wskaźnikiem oprocentowania

Umieszczając pieniądze na oprocentowanej lokacie, dajemy sobie możliwość zwiększenia naszych oszczędności i niejako odwracamy zależność między nami i bankiem. Oddajemy bowiem nasze finanse we władanie instytucji finansowej, stając się tym samym jej wierzycielem. Za możliwość obracania naszymi pieniędzmi bank nagradza nas odsetkami od kwoty oddanej mu w dyspozycję. Jak wyznaczane jest oprocentowanie lokat?

Oprocentowanie i kapitalizacja

Oprocentowanie lokat zależne jest przede wszystkim od poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, określanego stosunkiem podaży kapitału pożyczkowego i popytu na niego.

Podstawową jednostką czasu przyjętą do wyznaczenia stóp procentowych jest jeden rok – w przypadku jakichkolwiek modyfikacji, na przykład zachodzącej częściej niż raz w roku kapitalizacji odsetek, banki dostosowują wysokość stóp procentowych do przyjętego okresu. 

Częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz nominalna stopa procentowa są najważniejszymi elementami warunkującymi oprocentowanie lokat bankowych.

Stopy procentowa RPP

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Rady Polityki Pieniężnej wysokość stóp procentowych została obniżona do 1,5%

  • Jest to nie tylko spadek o 0,5% w porównaniu do poprzednio notowanej wartości stóp procentowych NBP, ale również najniższy jej poziom od wielu lat. 
  • Wiele banków zaczęło niemal natychmiast dostosowywać oprocentowanie lokat do nowego poziomu stóp procentowych, oferowanie klientom lokat o oprocentowaniu wyższym niż 1,5% oznacza bowiem dla większości z nich konieczność dopłacania do biznesu. 
  • Gwałtowne obniżanie oprocentowania lokat bankowych nie grozi tym, którzy podpisali umowy na depozyty o stałym oprocentowaniu – banki muszą się z nich wywiązać niezależnie od zmiennych parametrów rynku.

Wybierając najodpowiedniejszą dla nas lokatę pamiętajmy i o tym, że dużo większą wagę dla przyszłej wartości pieniądza ma wysokość oprocentowania, a nie częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Czytaj również:
Stałe a zmienne oprocentowanie kredytu »
Kilka słów o stopach procentowych NBP »
Wszystkie rodzaje lokat bankowych na rynku »
Konto oszczędnościowe czy lokata - która opcja lepsza dla mnie? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie