Czym są organizacje pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego to stowarzyszenia i fundacje pozarządowe pracujące na rzecz określonych grup społecznych i przeciwdziałające ich problemom. 

Czym są organizacje pożytku publicznego?
Komu przekazujesz 1% podatku?

Organizacje pożytku publicznego to wszelkie stowarzyszenia i fundacje, a nawet organizacje mające charakter spółek (akcyjnych, z o.o.), które swej działalności nie prowadzą w celu osiągnięcia zysku. Organizacje pożytku publicznego mają też status instytucji pozarządowych, a od parunastu lat, szczególnie po wejściu w życie w 2003 roku ustawy regulującej zasady ich zakładania i prowadzenia, powstaje ich w Polsce coraz więcej.

Działalność OPP

Najwięcej organizacji powstaje na wskutek aktywności obywatelskiej. 

Ich działalność przybiera różne formy, najczęściej jednak skupiają się one na przeciwdziałaniu określonemu problemowi społecznemu, na przykład

  • bezrobociu, 
  • bezdomności, 
  • niepełnosprawności czy 
  • wszelkiej maści uzależnień. 

Organizacje pożytku publicznego często organizują akcje społeczne i kulturalne, mające charakter edukacyjny. Chcą nie tylko zapobiegać problemom, ale i zwiększać świadomość społeczną o przyczynach ich powstawania. 

Celem organizacji jest również zaskarbienie sobie zaufania tych, na rzecz których pracują. Z tego względu obowiązuje je pełna transparentność i jawność wszelkich podejmowanych działań i finansów i to już w momencie rejestracji poprzez cały okres swojego funkcjonowania.

Podstawy działalności OPP

Organizacje pożytku publicznego muszą zostać zarejestrowane w KRS. 

  • Cały osiągany dochód powinien być przeznaczany na działanie na rzecz tych, których, zgodnie z statutem, zobowiązały się wspierać. 
  • Coroczne sprawozdania finansowe muszą przekazywać odpowiedniemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego. 
  • W ramach prowadzonej działalności mają często prawo do użytkowania nieruchomości na preferencyjnych warunkach, zwolnień od opłat podatkowych czy możliwości bezpłatnego propagowania swoich akcji w środkach masowego przekazu.

Środki na prowadzenie działalności OPP najczęściej zyskują z darowizn, składek członkowskich czy dotacji. 

1% podatku

Organizacje pożytku publicznego, zgodnie z przepisami prawa, wspierać można 1% swojego podatku, przekazując go na rzecz wybranego stowarzyszenia czy fundacji. 

Pełen spis organizacji pozarządowych znaleźć można na przykład na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub portalowi w pełni poświęconemu akcji JedenProcent.pl

Wybierzmy tę, której inicjatywa najbardziej do nas przemawia i z której działaniem w pełni się zgadzamy. Najlepiej, gdyby była to organizacja znajdująca się i działająca niedaleko naszego miejsca zamieszkania – efekty naszego wsparcia byłyby dla nas wtedy bardziej odczuwalne, zachodziłyby bowiem w naszym środowisku lokalnym. 

Badania pokazują, że podatnicy coraz chętniej przekazują część swojego podatku właśnie organizacjom pożytku publicznego. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie