Jak działa PARP?

PARP to rządowa agencja mająca na celu wspieranie polskiej gospodarki. Jakie działanie podejmuje, by realizować zamierzenia?

Jak działa PARP?
Poznajcie Agencję wspierającą polską przedsiębiorczość

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to podlegający bezpośrednio Ministrowi Gospodarki centralny organ rządowej administracji, którego zadaniem jest stymulowanie gospodarczo-społecznego rozwoju naszego kraju, głównie poprzez wspieranie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dbałość o rozwój zasobów ludzkich.

Jak działa PARP?

PARP został powołany do życia ustawą z listopada 2000 roku, naznaczającą jednocześnie zakres jego działań. Zadaniem PARP jest umocnienie pozycji polskiej gospodarki na tle gospodarek europejskich i światowych . Celem PARP jest więc między innymi wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne oraz rozwój regionalny.

PARP jest również odpowiedzialny za przekazywanie środków z funduszy europejskich oraz dofinansowania z budżetu państwa odpowiednim jednostkom, które spełniają postawione przed nimi wymagania i kwalifikują się do poszczególnych programów operacyjnych i projektów.

Do portali i inicjatyw wspieranych przez PARP należą:

Agencja odpowiedzialna jest również prowadzenie badań i analiz rynkowych w celu zrozumienia i dopasowania się do potrzeb przedsiębiorców. PARP pomaga polskim firmom występować na międzynarodowych wystawach oraz targach, ułatwia nawiązywanie zagranicznych kontaktów w ramach współpracy z Enterprise Europe Network, organizuje bezpłatne szkolenia oraz aktywnie wspiera przedsiębiorstwa związane z handlem internetowym.

PARP uczestniczy i współorganizuje liczne wydarzenia i konkursy, skierowane do przedsiębiorców, które mają na celu promocję działań innowacyjnych, programów operacyjnych oraz ułatwienie kontaktu między innymi z organami odpowiedzialnymi za dofinansowania.

Zadania PARP

Program PARP realizowany jest poprzez:

  • prowadzenie programów pomocy dla przedsiębiorców,
  • projekty dofinansowujące firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z realizacją Small Business Act dla Europy,
  • podejmowanie działań publicznych mających zapewnić rozwój gospodarki elektronicznej,
  • wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i ochronę praw własności przemysłowej,
  • działanie podejmowane w celu zwiększania innowacyjności w gospodarce,
  • realizację programów szkoleniowych zwiększających adaptacyjność przedsiębiorstw do zmiennych warnuków rynkowych,
  • przyspieszenie procesu rozwoju wschodniej Polski poprzez jej promocję, poprawę infrastruktury czy wspieranie innowacji,
  • wspieranie polskiego eksportu i promocja polskiej gospodarki za granicą.

Centralnej agencji rozwoju podporządkowane są jej lokalne odpowiedniki podejmujące działania o mniejszym zakresie terytorialnym.

Czytaj również:
Dobry pomysł na biznes we współpracy z PARP »
Własny biznes 2015: jak sfinansować startup? »
Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw »
Jak sfinansować swój pomysł na biznes? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie