Jak i kiedy wyrobić paszport dla dziecka?

Co zrobić, by wyrobić dziecku paszport? Jakie dokumenty będą potrzebne?

Jak i kiedy wyrobić paszport dla dziecka?
Dokument tożsamości dla dziecka umożliwia podróże zagraniczne

Od 2012 roku dzieci nie mogą być wpisane do paszportów swoich rodziców i potrzebują własnego dokumentu, potwierdzającego tożsamość. Podróżując samochodem w strefie Schengen okazanie paszportu najczęściej nie jest konieczne, jednak w przypadku samolotu, potwierdzenie tożsamości będzie konieczne.

Jak wyrobić dzieciom paszport, by mogły wyjechać za granicę?

 

Wnioskuj o paszport dla dziecka

  • Złożenie wniosku o paszport dla dziecka musi odbyć się w obecności obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Jeśli jedna z osób nie mogłaby pojawić się w urzędzie osobiście, druga musi dostarczyć poświadczoną notarialnie zgodę na wyrobienie dziecku dokumentu.
  • Jeśli dziecko posiada jedynie jednego opiekuna, warto zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty, potwierdzające brak drugiej osoby (akt zgonu, oświadczenie sądu).
  • W przypadku dzieci starszych niż pięcioletnie, konieczne będzie zabranie pociechy ze sobą do urzędu, w którym składany będzie wniosek o paszport. 
 

Co będzie potrzebne przy wniosku?

Wyrobienie paszportu dla dziecka poprzedzone jest złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

W urzędzie złożyć trzeba wypełniony wniosek o paszport, którego druk znaleźć można na miejscu lub w internecie. Wniosek powinien być uzupełniony drukowanymi literami i podpisany przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku dzieci starszych niż trzynastoletnie, również przez nie. Podpis nie może wykraczać poza przeznaczoną ramkę ani być z nią styczny.

Wyrabiając paszport po raz pierwszy, konieczne będzie dostarczenie odpisu aktu urodzenia. Jeśli dziecko posiadało już wcześniej paszport, który utracił ważność, należy przynieść również ten dokument. 

Wyrobienie paszportu dla dziecka wymaga też dostarczenia 2 kolorowych zdjęć o wymiarach 35x45 mm, spełniające wymogi biometrii - zdjęcia powinny być wykonane na jasnym tle i prezentować wyraźnie twarz dziecka na 70-80% fotografii. Twarz powinna być niezasłonięta, oczy wyraźnie widoczne, niedopuszczalne są nakrycia głowy (chyba że mają związek z wyznawaną religią – wtedy potrzebny jest odpowiedni dokument uzasadniający posiadanie nakrycia głowy). Podczas wykonywania zdjęcia dziecko powinno patrzeć wprost.

Do wniosku dołączyć trzeba również dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Dokonując opłaty, warto okazać legitymację szkolną dziecka, aby uzyskać zniżkę.

Ważność paszportu

Paszport wyrabiany dla dzieci posiada standardowy okres ważności, czyli 10 lat od daty wydania. W przypadku dzieci w wieku od 5 do 13 lat, paszport ważny będzie 5 lat. Natomiast w przypadku dzieci młodszych, czyli do 5 lat, paszport trzeba będzie wymienić już po 12 miesiącach - na żadanie rodziców okres ważności może zostać wydłużony do 5 lat.

Wyrobienie paszportu nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Do jego odbioru, po otrzymaniu zawiadomienia za strony urzędu, nie jest wymagana obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych – wystarczy, że zjawi się jeden z nich.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
8 największych parków rozrywki w Europie »
Co mogę zabrać w bagażu podręcznym? »
Jak zaplanować ciekawe wakacje w domu? »
Co mogę zabrać na pokład samolotu podróżując z dzieckiem? »
4 sposoby na tanie podróżowanie »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie