PIT 11 od pracodawcy z błędami - co dalej?

W przekazanym przez pracodawcę formularzu PIT-11 znajdują się błędy? Jak zareagować?

PIT 11 od pracodawcy z błędami - co dalej?
Niepoprawne informacje od pracodawcy a deklaracja podatkowa

Obowiązkiem zatrudniającego jest przekazanie pracownikom dokumentu PIT-11, na podstawie którego mogą oni dokonać corocznego rozliczenia z fiskusem. Na bazie poprawnie wypełnionego formularza PIT-11 można bez większych trudności wypełnić deklarację podatkową. Co jednak zrobić, gdy pracodawca prześle nam formularz, a my zorientujemy się, że zawiera on błędy i niepoprawne informacje?
 

Błędy w PIT-11

Jeśli wypełniając deklarację podatkową lub przygotowując komplet dokumentów, pozwalających na rozliczenie z Urzędem Skarbowym zauważymy, że przesłany przez pracodawcę PIT-11 zawiera nieścisłości lub niepoprawne dane, musimy niezwłocznie wystąpić do zatrudniającego z prośbą o ich skorygowanie.

Błędne informacje zawarte w dokumencie dotyczyć mogą zarówno naszych danych osobowych, wskazania niewłaściwego urzędu rozliczenia czy kwot wyliczonych i pobranych zaliczek. Pamiętajmy jednak, iż płatnik, czyli pracodawca, może wypełnić błędnie PIT 11 jeśli podatnik, czyli pracownik, przekaże lub nie zaktualizuje danych w miejscu zatrudnienia.

Do pracodawcy najlepiej skierować pismo, w którym uwzględnimy błędne informacje zawarte w PIT-11, wskażemy podstawę wnioskowania o ich niepoprawności i poprosimy o korektę. Obowiązkiem pracodawcy będzie jak najszybsza weryfikacja przesłanych informacji.

Jeśli jednak nie zdąży on odpowiedzieć na złożone pismo i przesłać poprawnie wypełnionego formularza przed upływem terminu składania deklaracji podatkowych w urzędach, podatnik powinien w swoim zeznaniu rocznym uwzględnić nie błędne informacje zawarte w otrzymanym dokumencie, ale kwoty ustalone w sposób prawidłowy.

⇒ Przeczytaj równieżNiedostarczony PIT 11: Jak powinien zachować się podatnik?

 

Odpowiedzialność za błędy w PIT

W oczach Urzędu Skarbowego, odpowiedzialnym za prawidłowo wykazane w deklaracji podatkowej dochody jest podatnik – odpowiedzialnością płatnika przekazującego fiskusowi PIT-11 jest natomiast obliczenie zaliczek na podatek w prawidłowej wysokości i przekazanie ich fiskusowi.

W momencie złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym, podatnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za różnicę kwot pomiędzy tą w błędnie wypełnionym przez pracodawcę formularzem PIT-11 a samodzielnie wykazaną w rozliczeniu. Pamiętajmy również, iż pracodawca wykazuje nasze dochody tylko z tytułu umowy zatrudnienia w danym miejscu pracy - posiadając inne dochody konieczne jest zweryfikowanie wartości na własną rękę.

♦ UWAGA: przed wypełnieniem własnej deklaracji podatkowej, sprawdź prawidłowość danych w otrzymanym PIT 11!

Podatnik nie jest jednak winny zaniżeniu lub nieujawnieniu przez zatrudniającego podstawy opodatkowania i tym samym pobranych zaliczek. Urząd Skarbowy może zwrócić się jedynie do płatnika celem wyrównania kwoty zaliczki na podatek.

 

Odpowiedzialność karna

Jeśli mimo świadomości błędów zawartych w przesłanym przez pracodawcę formularzu PIT-11 podatnik zdecyduje o rozliczeniu podatku na podstawie niewłaściwie wyliczonych kwot, musi on liczyć się z możliwością kary grzywny bądź pozbawienia wolności wymierzanej podatnikom posługującym się nieprawdziwymi danymi bądź zatajającymi prawdę przed Urzędem Skarbowym.

Kary mogą nie ominąć też odpowiedzialnego za prawidłowe wyliczenie wysokości zaliczek i ich przekazania urzędowi pracodawcy.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie