PIT 2014: Jak rozliczyć dochody z zagranicy?

Jak ustalić rezydencję podatkową i złożyć w Polsce deklarację PIT, rozliczającą zagraniczny dochód?

PIT 2014: Jak rozliczyć dochody z zagranicy?
Praca za granicą a podatki w Polsce

Jak rozliczyć PIT za 2014 rok, jeśli część naszych zarobków pochodzi z zagranicy?

Rezydencja podatkowa

Przede wszystkim ustalić musimy, czy nasza rezydencja podatkowa zobowiązuje nas do składania deklaracji w Polsce. Jeśli bowiem spędziliśmy na terenie naszego kraju mniej niż 183 roku, mogliśmy utracić status polskiego rezydenta podatkowego – w Polsce rozliczamy więc jedynie zarobki osiągnięte na terytorium kraju, a więc na przykład dochody płynące z wynajmu posiadanego tutaj mieszkania.

W przypadku jednak, gdy jesteśmy rezydentami podatkowym Rzeczypospolitej, a więc spędziliśmy na terenie kraju nie mniej niż 183 dni lub/i to tutaj zlokalizowany jest ośrodek naszych gospodarczych i osobistych interesów (na przykład stałe inwestycje, rodzina, małżonek, nieruchomości itp.), PIT składamy w polskim urzędzie skarbowym, nawet jeśli część naszych dochodów pochodzi z zagranicy.

Praca za granicą

  • Jeśli zarabiałeś za granicą na umowę zlecenie, dzieło bądź umowę o pracę, pamiętaj, by po powrocie do kraju, w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu powrotu, dokonać zapłaty zaliczki (obliczysz ją podobnie jak podatek na koniec roku), a tym samym ustrzec się przed wypracowaniem zaległości podatkowej.
  • Sam PIT natomiast złożyć musisz do dnia 30 kwietnia roku następującego po okresie spędzonym na zarobkowania za granicą.
  • Najczęściej składaną deklaracją jest PIT 36, sprawdź jednak, czy nie obowiązuje cię inny sposób rozliczenia (jeśli, na przykład, zdecydowałeś dokonać rozliczenia na bazie podatku liniowego wybierzesz PIT 36L).

Pamiętaj, by do deklaracji podatkowej dołączyć potwierdzenia zapłaty, dokonanej przez zagranicznego pracodawcę (chodzi przede wszystkim o daty wykonywania przelewów bankowych, pozwalające ustalić obowiązujące wtedy kursy walut).

Sprawdź również, czy przysługuje ci zwrot podatku z zagranicy, pamiętaj jednak, że będzie on potraktowany jako pochodzący z innego kraju przychód.

Czytaj więcej:
Deklaracja PIT-37, a dochody uzyskane za granicą »
PIT 2014: jak rozliczyć się w fiskusem? »
Zasady rozliczenia rocznego PIT z małżonkiem »
Jak rozliczyć PIT przez internet? »
Konsekwencje błędów w rocznym zeznaniu PIT »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie