PIT 37 - kiedy wypełniamy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce i wypełnienie deklaracji PIT 37. Kto powinien zainteresować się sprawdzeniem, co potrzeba do takiego wniosku?

PIT 37 - kiedy wypełniamy?
Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT 37

Deklaracja PIT 37 jest związana z przychodami uzyskiwanymi i rozliczanymi za pośrednictwem płatników, którymi z reguły są pracodawcy. Jeżeli więc zawieramy umowę lub dokonujemy czynności, z których rozliczamy zaliczki na podatek samodzielnie – to naszego rozliczenia nie możemy przeprowadzić za pomocą na PIT 37.

 

Czym jest PIT 37?

 

PIT 37 jest standardową deklaracją, którą składają pracownicy czy zleceniobiorcy i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik, czyli zakład pracy czy też zleceniodawca.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy złożyć w miejscu zamieszkania, według stanu na koniec grudnia poprzedniego roku, zazwyczaj czas mamy do końca kwietnia, aby wypełnić deklarację PIT 37.

 

Podatek od osób fizycznych opłacany jest przez każdego, kto osiąga dochód, czyli pobiera wynagrodzenie na podstawie wszelkich umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, czy też posiada działalność gospodarczą, która przynosi dochody.

 

W jaki sposób oblicza się podatek dochodowy od osób fizycznych?


Wysokość podatku oblicza się za pomocą progów podatkowych. W Polsce posiadamy dwa takie progi:

 

1) jeśli podatnik zarobił w przeciągu roku mnie niż 85 528 zł, znajduje się w pierwszym progu podatkowym,

 

2) jeśli więcej niż 85 528 zł to podatek obliczany jest na podstawie drugiego progu.

 

Progi podatkowe mają zastosowanie przede wszystkim do osób, które wykonują w Polsce pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie.

 

PIT 37 nie jest dokumentem trudnym do wypełnienia. W Internecie istnieje wiele przykładów, a ponadto istnieją programy komputerowe, które wspierają wypełnienie druku.  

 

Czytaj więcej:

Czym jest i jak wypełnić PIT-39? »

Czym jest załącznik PIT O? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie