PIT osoby bezrobotnej

Czy osoba bezrobotna ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej?

PIT osoby bezrobotnej
Czy osoba bez pracy musi wypełnić deklarację podatkową?

Coroczny obowiązek składania deklaracji podatkowych to obowiązek wszystkich osób wykazujących choćby najmniejsze dochody. Czy w związku z tym bezrobotni również muszą składać w urzędzie skarbowym odpowiednie formularze PIT? W jakich sytuacjach?
 

Rozliczenie podatkowe osoby bezrobotnej

 

Czy bezrobotny wypełnia PIT?

  • W przypadku, gdy osoba bezrobotna nie osiągnęła żadnych przychodów w całym roku podatkowym, nie musi ona składać w urzędzie skarbowym deklaracji PIT.
  • Jeśli jednak była zarejestrowana w Urzędzie Pracy i pobierała świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych) w świetle prawa osiągnęła dochód, z którego rozliczyć się musi poprzez wypełnienie PIT.
 

Podstawa rozliczenia

Urząd Pracy, w którym zarejestrowała się osoba bezrobotna, jest zobowiązany wysłać na adres zainteresowanego informację o wysokości pobranych świadczeń. Wystawiany przez urząd formularz PIT 11 to ten sam dokument, który przesyłają pracodawcy osobom u nich zatrudnionym.

 

Jaki formularz wypełnia osoba bezrobotna?

Osoby bezrobotne, korzystające z wypłacanych przez Urząd Pracy świadczeń, powinny sięgnąć po druk PIT 37.

W formularzu wypełnić należy część C, określając wysokość pobranego zasiłku w rubryce zatytułowanej Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4. Bezrobotni powinni zostawić pustą kolumnę C, służącą określeniu kosztów uzyskania przychodu. Rozliczeń podatkowych dokonywać można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

 

PIT osoby bezrobotnej a kwota wolna od podatku

Bezrobotni zobligowani są do złożenia deklaracji podatkowej nawet jeśli ich roczny dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (wynosi ona na razie 3091 złotych). Ustawowy obowiązek odnosi się bowiem do samego złożenia deklaracji podatkowej, a nie jedynie zapłaty podatku dochodowego.

 

Termin złożenia deklaracji

Osoby bezrobotne mają na złożenie deklaracji podatkowej czas do 30 kwietnia.

 

Zaniedbanie obowiązku

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy i pobierająca z tego tytułu świadczenia może ponieść karę finansową w przypadku, gdy nie złoży deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie.

Przepisy nie różnicują kar nakładanych na zatrudnionych i bezrobotnych – obowiązek rozliczenia podatkowego spoczywa na każdym osiągającym dochody obywatelu, a za jego niewypełnienie grożą grzywny z tytułu wykroczenia skarbowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie