PIT 2016: Plan rozliczeń podatkowych

Początek roku to nie tylko zimowe wyjazdy i noworoczne postanowienia. Nie zapominajmy o rzeczach mniej przyjemnych - rozliczeniach podatkowych za 2015 rok.

PIT 2016: Plan rozliczeń podatkowych
Terminy i zasady składania zeznań podatkowych

Terminy oraz odpowiednia forma  składania deklaracji podatkowej z całą pewnością mogą być problematyczne dla podatnika. Postaramy się nieco rozjaśnić tegoroczne zasady.

Zmiany w rozliczeniach PIT

Rozliczenia podatkowe PIT za 2015 rok powinny być dokonywane w 2016 roku. Mamy dobrą wiadomość: nie będą się one różniły znacząco od tych z poprzedniego roku. Prawo nie wprowadziło szerokich zmian w ulgach podatkowych, a także nie ograniczono zakresu ich obowiązywania.

Do najważniejszych zmian w porównaniu do rozliczeń za rok 2014 należą:

 • uaktualniony wzór formularza PIT - 16
 • rozszerzony PIT - 11 wypełniany przez płatnika: konieczność weryfikacji rezydencji podatkowej pracownika oraz, w przypadku zatrudnianych obcokrajowców, podanie zagranicznego adresu oraz numeru identyfikacyjnego pracownika
 • uproszczony proces składania korekty w zeznaniu podatkowym
 • nowe zwolnienia od podatku: zasiłek macierzyński oraz kwota jego podwyższenia
 

Kilka ważnych informacji na temat zasad rozliczeń PIT:

 • Deklarację roczną mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które w danym roku uzyskały jakiekolwiek przychody, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • W momencie, kiedy podatnik nie uzyskał żadnego przychodu, nie ma obowiązku składania deklaracji.
 • W sytuacji, kiedy podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość kwoty wolnej od podatku – musi złożyć deklarację.
 • Jeżeli podatnik uzyskiwał wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania – deklaracji podatkowej nie składa.
 • Każdy podatnik bierze pod uwagę indywidualne koszty uzyskania przychodu z każdego źródła, aby uzyskać dochód podlegający opodatkowaniu. 
 • W momecie uzyskania straty, podatnik nie traci obowiązki złożenia zeznania podatkowego. Zdeklarowana strata może zostać wykorzystana w kolejnych latach, w których możemy odliczyć ją od podatku.
 • Jeżeli podatnik uzyskał przychody, które równe są kosztom uzyskania, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej. Nie ma tu znaczenia kwota przychodu, ale sam fakt ich uzyskiwania.
 • Deklaracja musi zostać złożona również w przypadku uzyskania przychodu niższego niż kwota wolna od podatku.
 

Praca za granicą

W przypadku uzyskiwania przychodu jedynie poza granicami kraju, złożenie deklaracji zależy od zasad określonych w umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. osoby przebywające w krajach, które zobowiązują do rozliczenia przychodów zgodnie z zasadą wyłączenia z progresją, deklaracji w Polsce nie muszą składać - Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Francja
 2. osoby przebywające w państwach, które zobowiązują do rozliczenia przychodów zgodnie z zasadą odliczenia proporcjonalnego, deklarację w Polsce składają - Holandia, Islandia, Rosja, USA

Listę krajów, z których przychody zwolnione są od opodatkowania w Polsce można znaleźć tutaj.

W momecie, kiedy podatnik oprócz przychodów zagranicznych, osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu utrzymuje obowiązek złożenia deklaracji w Polsce z uwzględnieniem wszystkich przychodów.

 

Terminarz składania deklaracji podatkowych w 2016 roku

 

Zeznanie podatkowe złożyć należy do:

 • 1 lutego 2016 r. :
  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)
 •  
 • 29 lutego 2016 r. :
  • PIT-40 (za pracownika)
  • PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)
 •  
 • 2 maja 2016 r.:
  • PIT-36 (działalność)
  • PIT-36L (liniowy)
  • PIT-37 (praca)
  • PIT-38 (giełda)
  • PIT-39 (nieruchomości)
 

UWAGA!

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Pamiętajcie, aby złozyć deklarację w terminie, gdyż istnieją kary za opóźnienia.

 

Forma zeznań podatkowych

 1. Tradycyjną formą złożenia zeznania jest przekazanie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego.
 2. Możliwe jest również złożenie zeznania metodą alternatywną:
 • przez internet
 • na poczcie
 • żołnierze lub członkowie załogi statku morskiego składają deklaracje w dowództwie jednostki wojskowej lub u kapitana statku;
 • w sytuacji przebywania w zakładzie karnym lub areszcie, deklaracja powinna być złożona w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego;
 

PIT przez Internet

Deklaracje internetowe można złożyć na Portalu Podatkowym, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Złożenie deklaracji przez Internet nie wymaga posiadania e-podpisu.

Konieczna weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych:

 • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu, która wskazana jest w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy, który jest o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składamy deklarację.

Dodatkowo do złożenia e-deklaracji konieczne będzie podanie adresu email podatnika. 

Deklaracje dostępne do złożenia przez internet w 2016 roku: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie