Kiedy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie z dnia pracy?

Płatne zwolnienie z pracy przysługuje pracownikom w określonych sytuacjach zawodowych i osobistych. Jakich?

Kiedy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie z dnia pracy?
Prawo pracy dla pracownika

Wiele sytuacji, mniej lub bardziej nieprzewidzianych, nie pozwala pracownikowi stawić się w miejscu pracy. Czasowe zwolnienie pracownika z wykonywania określonych obowiązków zawodowych to w uzasadnionych przypadkach obowiązek pracodawcy. Śmierć najbliższych czy wyznaczające datę stawienia się w sądzie pismo to jedne z powodów ubiegania się o zwolnienie. Kiedy jeszcze mamy prawo opuścić dzień w pracy?
 

Płatne zwolnienie z dnia pracy

 

Zmiana pracy

Płatne dni wolne przysługują pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę jeśli zostaną oni przez pracodawcę zwolnieni lub nie będą zainteresowani przedłożonymi przez przełożonych nowymi warunkami zatrudnienia i wynagrodzenia.
 
  • Pracownikom, których umowy obejmują trzymiesięczny okres wypowiedzenie przysługiwać będą 3 dni wolnego na poszukiwanie nowego zatrudnienia,
  • tym z dwutygodniowym lub miesięcznym okresem wypowiedzenia – 2 dni.

Dodatkowe dni wolne nie przysługują pracownikom, którzy decydują się na odejście z pracy z własnej woli i sami składają wypowiedzenie.

 

Specjalne okazje

Pracownikom biorącym udział w ważnych dla nich wydarzeniach osobistych czy rodzinnych przysługują dwa lub jeden dzień urlopu okolicznościowego.

Z wolnych od pracy dni skorzystać można w przypadku ślubu, pogrzebu czy narodzin dziecka. Zwolnienie wykorzystać można również w sytuacji, gdy otrzymujemy pilne pismo z wezwaniem do stawienia się w sądzie, na posterunku policji, w organach administracji samorządowej czy gdy pełnimy ważne obowiązki społeczno-obywatelskie.

 

Badania lekarskie

Płatne zwolnienie z pracy przysługuje pracownikom, którzy wykonać muszą kontrolne bądź okresowe badania medyczne (na przykład te uprawniające do dalszego wykonywania zawodu) czy wykonać przewidziane przepisami pracy dla określonych grup zawodowych szczepienia.

Ze zwolnienia skorzystać można również w przypadku, gdy pracownik oddaje krew w centrach krwiodawstwa.

 

Młodociany pracownik

Młodocianym pracownikom przysługują płatne zwolnienia z pracy na okres zajęć szklonych i edukacyjnych, objętych obowiązkowym programem zajęć.

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Pracownika będącego członkiem struktur Ochotniczej Straży Pożarnej obejmuje płatne zwolnienie z pracy w przypadku uczestnictwa w akcjach ratunkowych podejmowanych przez jednostkę.

Zwolnienie obejmować powinno nie tylko czas samej akcji ratunkowej, ale i następującego po niej odpoczynku, pomagającego zachować fizyczną i psychiczną sprawność i zdolność do pracy.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie