Co to jest podatek Belki?

Podatek Belki to polski odpowiednik podatku od dochodów kapitałowych. Co jest przedmiotem opodatkowania i w jakiej formie należy dokonywać rozliczenia?

Co to jest podatek Belki?
ABC podatku od kapitału

Podatek od dochodów kapitałowych, nazywany w Polsce podatkiem Belki przez wzgląd na byłego ministra finansów, przynosi budżetowi państwa wpływy rzędu 3 miliardów złotych rocznie. Czym jest podatek Belki, kto musi go odprowadzać i w jaki sposób jest on egzekwowany?
 

Podatek Belki, czyli opłata za zysk

Z podatkiem od dochodów kapitałowych bez wątpienia zetknął się każdy, komu zdarzyło się deponować pieniądze w banku na oprocentowanych lokatach bądź zarobić co nieco na giełdzie.

Podatek Belki jest bowiem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którego przedmiotem są m.in.:
 
  • odsetki od papierów wartościowych,
  • odsetki od wkładów oszczędnościowych (np. lokat) i środków gromadzonych na kontach bankowych oraz pożyczek,
  • przychody pochodzące z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
  • przychody z odpłatnego zbycia praw poboru bądź pochodnych instrumentów finansowych,
  • dywidendy oraz inne formy przychodów pochodzące z udziału w zyskach osób prawnych.

Na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oddajemy państwu 19% od zysków pochodzących z lokat, obligacji, dywidend, akcji czy funduszy inwestycyjnych.

 

Jak rozliczyć podatek Belki?

Podatek Belki w przypadku spółek nie mających osobowości prawnej może być rozliczony na zasadach ogólnych poprzez doliczenie do pozostałych źródeł przychodów.
 
Masz oszczędności?
Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniej lokaty, sprawdź jaki będzie Twój zysk.

W wielu przypadkach to na płatnika spada obowiązek rozliczenia podatku w formie ryczałtowej – to banki czy fundusze inwestycyjne przekazują do urzędu skarbowego 19% od odsetek pożyczek czy obligacji, dywidend bądź dochodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym. Ryczałtowa forma rozliczenia związana jest również z brakiem możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu przy wyliczaniu podatku.

Podatnik zbywający papiery wartościowe bądź wykazujący dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych musi natomiast rozliczyć podatek Belki w formie oddzielnego zeznania podatkowego – formularza PIT-38.

 

IKE bez podatku Belki

Jednym ze sposobów uniknięcia płacenia podatku od notowanych na kontach bankowych zysków jest zdeponowanie ich na indywidualnych rachunkach emerytalnych – środki gromadzone na IKE, choć nie podlegające podatkowi od dochodów kapitałowych, będą mogły zostać wypłacone dopiero po ukończeniu przez właściciela rachunku 60 roku życia.

Banki często ustalają też maksymalną wysokość rocznych wpłat na konto, co powoduje, że odsetki od deponowanych kwot nie są w stanie urosnąć ponad pewien poziom.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie