Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce to jeden z najważniejszych podatków opłacanych przez podatników. W jaki sposób działa i jak zostaje wyliczany?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce
Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasady

Podatek dochodowy od osób fizycznych składamy w miejscu zamieszkania według stanu na koniec grudnia poprzedniego roku, na złożenie tak zwanego PIT-a zazwyczaj mamy czas do końca kwietnia. Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci każdy, kto osiąga dochód

W jaki sposób oblicza się podatek dochodowy od osób fizycznych?

W Polsce istnieją dwa progi podatkowe:

1) jeśli podatnik zarobił w przeciągu roku mnie niż 85 528 zł znajduje się w pierwszym progu podatkowym,

2) jeśli więcej niż 85 528 zł – w drugim.

Progi podatkowe mają zastosowanie przede wszystkim do osób, które wykonują w Polsce pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie. Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą obowiązuje tzw. podatek liniowy, który zawsze wysoni 19%.

Zasady obliczenia dla każdego z progów różnią się:

1) Jeżeli podstawa obliczenia podatku wynosi 85 528 zł lub mniej (czyli osoba zarobiła do 85 528 zł rocznie) to podatek wynosi 18% tej podstawy minus 556 zł 2 gr.

2) Jeżeli podstawa obliczenia podatku przekracza 85 528 zł, to podatek wynosi 14 839 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Należy wiedzieć, że osoby, które osiągnęły bardzo niskie dochody otrzymają zwrot podatku. W roku 2012 tzw. kwota wolna od podatku wynosiła 3091 zł. Oznacza to, że osoba, która w danym roku zarobiła mniej niż 3091 zł otrzyma zwrot zaliczek na poczet podatku, które zostały opłacone.

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest dość niski w porównaniu z innymi krajami Europy.

Więcej informacji ekonomicznych:

Budżet domowy w okresie świąt »

Płaca minimalna w Europie »

Benzyna w Polsce jedną z najtańszych w Europie »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie