Podatek dochodowy od osób prawnych w Europie

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce szczególnie narzekają na biurokrację oraz opieszałość urzędów. Jednakże jeśli chodzi podatek dochodowy, Polska nie wypada najgorzej na tle Europy! 

Podatek dochodowy od osób prawnych w Europie
Podatek CIT w Polsce na tle innych krajów

Podatek dochodowy od osób prawnych, nazywany w skrócie CIT, jest obowiązkowym bezpośrednim odliczeniem od dochodu osób prawnych na rzecz Państwa. W Polsce podatek dochodowy został wprowadzony w 1989 roku i obejmuje wszystkie osoby prawne. W naszym kraju obecnie stawka CIT równa 19%, co nie stanowi wysokiego pułapu w porównaniu do innych krajów europejskich. Istnieją także kraje na świecie, w których występuje zerowa stawka podatku CIT.

CIT - podatek dochodowy w Europie

W wielu krajach w Europie trwa debata nad wysokością stawki CIT. Często przedsiębiorcy wybierają miejsce prowadzenia działalności gospodarczej kierując się między innymi wysokością podatku, który będą musieli zapłacić z zarobionych pieniędzy.  

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednakże na koniec roku właściciele firm mogą zebrać owoce swojej pracy. Najlepiej gdyby były one jak najwyższe, na co wpływ będzie miała także stawka CIT. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na Cyprze i w Bułgarii zapłaci jedynie 10% podatku od osób prawnych. W Irlandii stawka CIT wynosi 12,5% (lub 25% w zależności od typu biznesu), a na Litwie i Łotwie 15%. W Rumunii osoby prawne objęte są stawką wynoszącą 16% i na tym kończy się krąg krajów unijnych z niższą stawką CIT niż w Polsce. Niskie stawki podatku CIT w Europie występujątakże w Macedonii oraz Albanii (10%) i w Serbii 15%.

Podatek dochodowy wyższy niż w Polsce

Równoważną z Polską stawką podatkową dla osób prawnych posiadają Węgry oraz Czechy. Najwyższe procentowe stawki podatku CIT w Europie przedsiębiorcy płacą na Malcie (35%), w Belgii i Francji (34%), a kolejne są Francja (30,4%) i Hiszpania (30%). Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 28% zapłaci przedsiębiorca w Europie w Norwegii, a 29,22% w Luksemburgu. 

Generalnie na przestrzeni lat podatek dochodowy od osób prawnych w Europie uległ obniżeniu, co miało na celu rozwój przedsiębiorczości. Przykładowo w Polsce jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia wynosiła 40%.

Jednakże wysokość stawki podatkowej to nie wszystko, gdyż brak przyjaznego i zinformatyzowanego systemu szczególnie odbija się przedsiębiorcom prowadzącym w naszym kraju działalność gospodarczą. Z roku na rok w Polsce system podatkowy zamiast się polepszyć, stał się jeszcze bardziej skomplikowany.

Czytaj więcej:
Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce »
Progresywny podatek dochodowy - zalety »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie