Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce - jak się prezentuje? Czym różni się o innych podatków? I kto tak naprawdę powinien składać zeznanie podatkowe, związane z tym podatkiem?

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce
Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce - jak to wygląda?

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, czyli Corporate Income Tax to podatek od dochodów uzyskiwanych przez spółki czy przedsiębiorstwa. Jest to podatek bezpośredni, który zobowiązane są płacić osoby prawne od uzyskanych dochodów, a czasami również od uzyskanych przychodów.

Kto płaci podatek dochodowy od osób prawnych?

Na początku warto zaznaczyć, iż podatek dochodowy od osób prawnych płacą nie tylko - jak na to wskazuje sama nazwa - osoby prawne. Zeznanie podatkowe, oparte o opisywany podatek, powinny również składać:

  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli przed dokonaniem wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego),
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: komandytowych, cywilnych, partnerskich, jawnych oraz komandytowo-akcyjnych,
  • wszelkie grupy kapitałowe, czyli takie, które składają się z co najmniej dwóch spółek.

Podatek dochodowy od osób prawnych - statystyki

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce jeszcze przed kilkunastoma laty, sięgał 40%, był sukcesywnie zmniejszany, aby od 1 stycznia 2004r.obowiązywała korzystna stawka 19%, która pozwala na znacznie tańsze inwestowanie.

Polska zajęła siódme miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w zestawieniu obrazującym wysokość obowiązującej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Przed Polską uplasowały się takie państwa, jak Irlandia, Cypr czy Bułgaria. Niższy podatek CIT mają między innymi Dania, Hiszpania czy Belgia. Stawki podatkowe nie są postrzegane jako jedyne kryterium chęci prowadzenia biznesu w Polsce. Niestety, przyjazność naszego systemu podatkowego została oceniona bardzo nisko.

Od wysokości podatku CIT bardziej niekorzystna dla podatników jest niejasność systemu podatkowego. W rankingu Banku Światowego plasujemy się dopiero na 121. miejscu (na 183 kraje) pod względem przyjazności systemu podatkowego, co jak wspomniano wcześniej wpływa na chęci inwestowania w Polsce. Dlatego też warto skupić się na klarowności systemu, aby zachęcić potencjalnych inwestorów. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowibardzo ważną kwestię.


Więcej informacji:
Fałszywa deklaracja podatkowa sprawdzona w internecie »
Pensje pod lupą - Jak zmieniły się Twoje zarobki w ciągu ostatnich 5 lat? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie