ABC podatku dochodowego

Podatek dochodowy płacić musi prawie każdy z nas. Jakie podstawowe informacje warto mieć o podatku od naszych zarobków?

ABC podatku dochodowego
Co należy wiedzieć na temat podatku dochodowego?

Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej ogólna wiedza na temat naszych finansów może okazać się bardzo cenna, ponieważ zarządzanie nimi jest pewnego rodzaju sztuką i wymaga określonych umiejętności.

Każdego roku jesteśmy zobligowani do rozliczenia się z fiskusem, toteż warto poznać elementarne informacje dotyczące podatku dochodowego.

Czym jest więc podatek dochodowy? Ni mniej, ni więcej, tylko naszym obywatelskim zobowiązaniem. Chodzi mianowicie o to, że każda pracująca osoba – zarówno fizyczna, jak i prawna – musi świadczyć na rzecz państwa zobowiązanie, którego wysokość zależy od osiągniętego przez nią dochodu z jednej strony, z drugiej natomiast od odpisanych odliczeń.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W zakresie przedmiotowym podatku od osób fizycznych mieszczą się dochody każdego rodzaju i pochodzenia, wyłączając te, które na mocy ustawy są zaliczane do zwolnień przedmiotowych.

Co to jest dochód?

Dochód to nadwyżka pomiędzy sumą przychodów a kosztami uzyskania przychodów w odniesieniu do określonego roku podatkowego. Niektóre przychody nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ zostały z niego zwolnione.

Do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu są zaliczane:

 • stosunek służbowy i stosunek pracy, emerytura i renta,
 • usługi oparte na umowie (zlecenie) lub umowie o dzieło,
 • wolne zawody (np. artystyczne – aktorzy, piosenkarze),
 • pozarolnicza działalność,
 • hodowla drobiu, zwierząt futerkowych, pasieki,
 • nieruchomości,
 • dzierżawa, najem, jak również podnajem,
 • zasoby finansowe (np. wszelkiego rodzaju odsetki).

Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się następujące kategorie grupowe:

 • socjalne (np. stypendia doktoranckie, dodatki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki porodowe, zasiłki alimentacyjne),
 • odszkodowawcze (np. odprawy i odszkodowania wynikające z tytułu skrócenia umowy o pracę, renty przyznawane inwalidom wojennym i wojskowym oraz ich rodzinom),
 • bony, kupony, talony, na podstawie których można kupować różnego rodzaju artykuły,
 • przychód wynikający z tytułu zamiany mieszkania,
 • diety przysługujące pracownikom podczas służbowych podróży,
 • świadczenia przedemerytalne lub zasiłki przedemerytalne,
 • niektóre dochody uzyskane poza granicami kraju (np. dochody pochodząc ze środków bezzwrotnej pomocy udzielane przez rządy obcych państw, organizacje międzynarodowe, instytucje finansowe).

Podstawa opodatkowania

W podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów, która została uzyskana ze wszystkich źródeł przychodów. Według ustawodawcy dochodem jest dodatnia różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w konkretnym roku podatkowym.

Przychód

Przychód jest osiągany w roku kalendarzowym przez podatnika i są to pieniądze lub inne wartości pieniężne. Podatnik, aby osiągnąć przychód ponosi pewne wydatki, które ma prawo odliczyć. Są to koszty uzyskania przychodów.

Czasami wydaje się nam, że zagadnienia związane z finansami są poza zasięgiem naszej percepcji. Nic bardziej mylnego. Każdy, kto zechce się im przyjrzeć, na pewno je zrozumie. Skoro każdego roku płacimy podatek dochodowy, to przynajmniej zapamiętajmy podstawowe informacje z nim związane.

Czytaj również:
Podwójne opodatkowanie i dochody uzyskane za granicą »
Czym jest kwota wolna od podatku? »
ABC podatków w Polsce »
Jak wypełnić PIT 37? »
Jak rozliczyć PIT przez internet? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie