Podatki bezpośrednie w Polsce

Podatki nikomu nie kojarzą się bardzo dobrze, ale warto o nich wiedzieć możliwie jak najwięcej. Jakie podatki rozróżniamy w Polsce i czym różnią się między sobą? Dzisiaj prezentujemy szybką powtórkę z ekonomii.

Podatki bezpośrednie w Polsce
System podatkowy: rodzaje podatków i ich funkcje

Czym są podatki?

Podatki to publicznoprawne i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Są one nieodpłatne oraz jak doskonale wiemy – przymusowe. To właśnie one stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.
 

Czym różnią się od siebie podatki?

W największym skrócie, podatki różnią się od siebie kilkoma aspektami:
 
  • Podmiot opodatkowania, czyli odpowiedź na pytanie Kto jest opodatkowany?
  • Przedmiot opodatkowania, czyli co tak naprawdę podlega opodatkowaniu
  • Sposób poboru podatku, czyli tryb oraz warunki płatności
 

Podatki w Polsce

Na dzień dzisiejszy wyróżniamy w naszym systemie podatkowym aż trzynaście rodzajów opodatkowania. Dziesięć z nich nazywamy podatkami bezpośrednimi, pozostałe trzy to podatki pośrednie.

 

Podatek bezpośredni

Aby łatwo zrozumieć, czym jest podatek bezpośredni, wystarczy zapamiętać, że jak sama nazwa wskazuje – bezpośrednio obciąża dochody podatnika.

Ten rodzaj podatków zaliczamy do tych, które w sposób bezpośredni związane są z majątkiem lub dochodem, który zdobywa osoba fizyczna czy też instytucja. Logicznie rzecz biorąc, im więcej zarabiamy – tym wyższy będzie naszs podatek bezpośredni.

Poza tym na pewno spotkaliście się z rozróżnieniem na podatki progresywne oraz liniowe.
 
  • Progresywne – im wyższy majątek lub dochód – tym krańcowa stawka opodatkowania wyższa.
  • Liniowe – krańcowa stawka jest zawsze jednolita, niezależnie od wysokości dochodów czy majątku.

 

Rodzaje podatków bezpośrednich

 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Płacony od dochodów, które uzyskuje się z w ciągu roku podatkowego przez gospodarstwo domowe. Podatki te są jednymi z najstarszych i najpopularniejszych na świecie. Trzeba pamiętać o tym, że opodatkowana jest tutaj suma dochodów ze wszystkich źródeł.

 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Ten rodzaj podatku dotyczy przedsiębiorstw, czyli płacony jest od przychodów, które uzyskują podmioty prawne, czyli właśnie firmy. CIT obliczany jest najczęściej od łącznego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu. Inaczej rzecz biorąc: od zysku danego przedsiębiorstwa.

 

3. Podatek od spadków i darowizn

Podatki od spadków pobierane są od tak zwanego przyrostu masy majątku. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju spadkach, darowiznach, zasiedzeniach, zachowkach, nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego itd.

 

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Mowa tutaj o czynnościach cywilnoprawnych, czyli umowach sprzedaży, pożyczkach, umowach depozytu, czy spółkach. Obowiązek podatkowy obowiązuje w momencie, kiedy dokonujemy danej umowy.

 

5. Podatek rolny

Ten rodzaj podatku, to jak sama nazwa wskazuje zapłata za grunty, które sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a także jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

 

6. Podatek leśny

Podobny do podatków rolnych, jednak trzeba pamiętać, że grunty leśne nie wchodzą w skład klasyfikacji gospodarstwa rolnego
 
 

7. Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania jest nieruchomość, która leży w naszym posiadaniu. W naszym kraju jest to podatek lokalny i pobierany jest przez samorządy gminy. Mowa tu o gruntach, budynkach, budowlach itd.
 
 

8. Podatek od środków transportowych

Podatki, których przedmiotem jest nic innego jak środki transportu. W naszym kraju dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony. Podatki transportowe płacimy wszyscy, którzy posiadamy samochody. Zarówno osoby fizyczne, jak także prawne.

 

9. Podatek tonażowy

Ciekawy podatek, który dotyczy niektórych dochodów I przychodó, które osiąga się drogą eksploatacji w żegludze międzynarodowej. Celem wprowadzenia tego rodzaju podatku we Wspólnocie Europejskiej było zwiększenie konkurencji armatorów, którzy operują statkami z flagą Unii.
 
 

10. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Podatki takie pobiera się w Polsce od 2012 roku. Dotyczy wydobycia srebra oraz miedzi. Jest to żródło dochodu budżetu państwa. Kto go pobiera? Otóż jest to polska administracja celna.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie