Czym jest podpis elektroniczny?

Technologia nie od dziś ułatwia nasze życie. Podpis elektroniczny to sposób na oszczędzenie przede wszystkich czasu, ale również zabezpieczenie interesów własnych i firmowych.

Czym jest podpis elektroniczny?
Bezpieczny sposób na załatwianie spraw online

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis cyfrowy, czyli inaczej tytułowy podpis elektroniczny umożliwia załatwianie wielu formalnych spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Taki podpis to dane konkretnej osoby zachowane w postaci elektronicznej, identyfikujące posiadacza, który pragnie zaakceptować prawny dokument za pośrednictwem komputera i internetu, czyli bez składania podpisu osobiście.

Inaczej rzecz ujmując, podpis elektroniczny jest matematycznym algorytmem, w wyniku działania którego otrzymywana jest zaszyfrowana informacja dodawana do przesyłanej wiadomości – w postaci podpisu. Dzięki posługiwaniu się podpisem cyfrowym przesyłane dokumenty elektroniczne są nie tylko zaakceptowane przez użytkownika, ale również zabezpieczone przed ich zmianą przez osoby do tego nieupoważnione. Certyfikat podpisu odbiorcy sygnalizuje o każdej, nawet przypadkowej zmianie w treści przesyłki.

E-podpis z prawnego punktu widzenia

Od 2001 roku istnieje polska ustawa o podpisie cyfrowym, która mówi, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Ustawa zezwala każdemu pełnoletniemu obywatelowi Polski na korzystanie z tego udogodnienia.
 

Funkcje e-podpisu:

 
NIE PRZEGAP:
Zainteresowany posiadaniem e-podpisu? Poznaj nasz poradnik o jego uzyskaniu krok po kroku!
 1. Po pierwsze zapewnienie integralności – podpis elektroniczny gwarantuje pewność, iż treść dokumentu elektronicznego nie została przez kogoś zmieniona.
 2. Po drugie zapewnienie niezaprzeczalności - autor wiadomości nie ma możliwości zaprzeczenia, że wysłał wiadomość oraz ją podpisał
 3. Wreszcie po trzecie, wiarygodność nadawcy – mamy pewność, że wiadomość została wysłana przez osobę, która się pod nią podpisała.

Podpis elektroniczny to przede wszystkim zdalny sposób wymiany i zatwierdzenia/zaakceptowania dokumentów czy zawieranie umów przez internet. Może on jednak służyć także do czasowego znakowania dokumentów elektronicznych, które dostarczone powinny być w określonym terminie do odbiorcy.
 

Rodzaje podpisu elektronicznego

W Polsce istnieją dwa rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły z niekwalifikowanym certyfikatem oraz bezpieczny, który posiada kwalifikowany certyfikat. Można również nabyć wersję bez certyfikatu.

W celu poprawnej działalności e-podpisów oraz wystawionych dla nich certyfikatów, tworzone są specjalne jednostki, które posiadają pozwolenia na wydawanie certyfikatów oraz sprzedaż zestawów do składania podpisów. W Polsce wyróżnić możemy:

 • Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (www.elektronicznypodpis.pl)
 • Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (www.sigillum.pl)
 • Unizeto Technologies CERTUM (www.certum.pl)
 • Enigma (www.enigma.com.pl)
 • EuroCert (www.eurocert.pl)
 

Jak korzystać z e-podpisu?

Wszyscy zainteresowani posiadaniem podpisu elektronicznego, powinni wybrać jedną z jednostek sprzedających specjalne zestawy, pozwalające na ich składanie. W skład zestawu mogą wejść:

 • karta kryptograficzna, 
 • czytnik kart, 
 • oprogramowanie karty i sterowniki,
 • certyfikat niekwalifikowany lub kwalifikowany z określonym terminem wazności,
 • pakiet znaczników czasu

Każda z jednostek uprawnionych do sprzedaży e-podpisów posiada różnego typu zestawy, które mogą różnić się rodzajem certyfikatu, okresem ważności, typem czytnika lub opogramowania. Od dostępnych w zestawie elementów zależy również ich cena, która zaczyna się od ok. 200 złotych dla certyfikatów kwalifikowanych. 

Warto dodać, iż koszt uzyskania e-podpisu można odpisać od kosztów uzyskania przychodu.
 

Podpis elektroniczny w praktyce

Wraz z rozwojem technologii, coraz więcej instytucji zgadza się na załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu bezpiecznego e-podpisu. Do najczęściej wymienianych zastosowań podpisu elektronicznego należą:

 1. zdalne podpisywanie umów i dokumentów handlowych i cywilno-prawnych,
 2. składanie wniosków oraz dyspozycji (na przykład mowa o zleceniach przelewów, zmianach danych osobowych) oraz uzyskanie informacji o zmianie konta w bankach,
 3. przesyłanie dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami czy kontrahentami (umowy, wszelkiego rodzaju raporty, a od 14 lipca 2005 roku również faktury VAT), między innymi w firmach, której poszczególne oddziały mieszczą się w odległych miejscach,
 4. komunikacja z urzędami administracji państwowej - e-wnioski,
 5. walidacja / podpisywanie faktur elektronicznych,
 6. rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG,
 7. e-deklaracje podatkowe,
 8. podpisywanie wniosków KRS, raportów GIIF (przy transakcjach powyżej 15 000 euro) oraz komunikacja z GIODO,
 9. podpisywanie dokumentacji medycznej, np dostęp do wyników badań w formie elektronicznej - projekt e-zdrowie,
 10. e-zwolnienia lekarskie,
 11. zgłoszenie ubezpieczeń społecznych w ZUS - elektroniczne przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych poprzez program Płatnik,
 12. UFG - zasilanie bazy informatycznej Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dane o polisach OC i AC oraz zdarzeniach powodujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC lub AC),
 13. uczestnictwo w przetargach i aukcjach internetowych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie