Pomocne dopłaty unijne dla firm polskich

Fundusze Unii Europejskiej są instrumentami stworzonymi w celu wspierania modernizacji ekonomicznej krajów Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się jak funkcjonują Fundusze Unii Europejskiej i dopłaty unijne dla firm.

Pomocne dopłaty unijne dla firm polskich
Myślisz o założeniu firmy? Poznaj możliwości dofinansowania z Funduszy Unii!

Głównym celem funduszy jest uzyskanie spójności ekonomicznej w Unii i pomoc regionom, które odbiegają rozwojem od innych bardziej rozwiniętych. W tym celu stworzono w ramach Funduszy także wiele programów przeznaczonych dla firm.

Europejskie fundusze pomocy

Możemy wyróżnić pięć funduszy. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu wspomaganie inwestycji, rozwój infrastruktury, pomoc małym oraz średnim przedsiębiorstwom, a także wspieranie inicjatyw lokalnych. Jednym z projektów, które korzystają z pomocy EFRR jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Innym instrumentem jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS), ukierunkowany na walkę z bezrobociem. Generalnie skierowany jest do młodych ludzi oraz zagrożonych długotrwałym bezrobociem.

Środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej mają na celu wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska, a także kształcenie rolników oraz wspieranie turystyki i rzemiosła. Środki pomocowe z tego Funduszu stanowią największą część budżetu Unii. 

Funduszem przeznaczonym na rozwój hodowli ryb i podniesienie konkurencyjności produktów rybnych jest Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Działającym na poziomie krajowym, a nie jak w przypadku innych Funduszy, funkcjonujących na poziomie lokalnym, jest Fundusz Spójności, przeznaczony na współfinansowanie aktywności z zakresu środowiska naturalnego oraz transportu. 

Krajowe programy pomocy

W ramach funduszy tworzone są krajowe programy, z których mogą korzystać między innymi przedsiębiorcy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki został utworzony w ramach EFS. Firmy mogą skorzystać z środków tego programu, starając się przykładowo o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, przede wszystkim w projektach edukacyjnych. Zakłada, że osoba organizująca szkolenie może włączyć koszty osób zatrudnionych do realizacji zadania. Innym przykładem jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który zakłada że w przypadku stworzenia e-biznesu także możemy zaliczyć koszty wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace nad e-usługą. Dopłaty unijne dla firm w tym projekcie wynoszą do 80% kosztów kwalifikowanych i są dostępne przez 24 miesiące.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możemy ponadto starać się o dopłaty unijne dla firm, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii mogą oznaczać szereg typów energii, czy to wiatrowej, słonecznej, wodnej, biomasy czy ogniw. Ponadto wiele programów operacyjnych przeznaczonych dla danego województwa umożliwia pozyskanie środków. Możemy liczyć na dofinansowanie nawet do 70% inwestycji.

Możemy znaleźć szereg programów, w szczególności dotyczących innowacji. Istnieje wiele programów, z których może skorzystać nasza firma. Aby znaleźć dopłaty unijne dla firm, najlepiej poznać programy operacyjne przeznaczone dla województwa, w którym działa przedsiębiorstwo. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie