Jak poprawić płynność finansową firmy?

Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa nie jest łatwym zadaniem i warunkuje przetrwanie firmy na konkurencyjnym rynku. Jak zabezpieczyć się przed utratą tejże płynności?

Jak poprawić płynność finansową firmy?
Efektowne funkcjonowanie przedsiębiorstwa warunkiem sukcesu

Od płynności finansowej przedsiębiorstwa zależy wiele ważnych aspektów, takich jak: wypłacanie pracownikom wynagrodzeń o czasie czy wypełnianie zobowiązań wobec dostawców dóbr i usług. Wywiązywanie się z danych umów możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku dobrego prosperowania firmy, którą warunkuje właśnie płynność finansowa. Jak o nią zadbać?
 

Czym jest płynność finansowa?

Płynność w skrócie możemy określić zdolnością płatniczą, czyli zdolnością do terminowego regulowania danych zobowiązań, najczęściej poprzez zasoby pieniężne.

Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest podstawą dla utrzymania się firmy na rynku. Upadek przedsiębiorstwa najczęściej wynika z utraty płynności, a nie np. z braku zysku. Podobna zasada dotyczy dostawców, dla których dobór partnera uzależniony jest przede wszystkim od płynności finansowej firmy, która daje im gwarancję solidności i bezpieczeństwa.

 

Cel: Lepsza płynność finansowa firmy

 

Uwaga na zatory płatnicze

Stanowią one ogromne ryzyko dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Machina zatoru płatniczego działa w prosty sposób: gdy pierwsza firma nie dokonuje płatności w terminie, wówczas druga firma nie posiada środków finansowych potrzebnych do opłacenia faktur kolejnym firmom.

Przedsiębiorco, bądź czujny:
 
  • Obserwuj uważnie firmy z którymi nawiązujesz współpracę – weryfikuj ich wiarygodność,
  • Zwracaj uwagę na kontrahentów, którzy zaczynają opłacać faktury po terminie – zareaguj o czasie, zanim wizja utraty płynności finansowej zacznie dotyczyć twojej firmy,
  • Obserwuj ewentualne opóźnienia w płatnościach i porównuj je ze średnimi z rynku - sprawdź czy są to opóźnienia mieszczące się w granicach normy.
 

Monitoring płatności

Monitorowanie płatności firm, z którymi współpracujemy jest doskonałym sposobem na polepszenie płynności finansowej naszego przedsiębiorstwa. Wiele firm mających świadomość tego, że są monitorowane nie może sobie pozwolić na opóźnienia w płatnościach, które mogą być równoznaczne z utratą partnerów biznesowych.

Specjalne programy monitorowania płatności pozwolą m.in. na selekcję klientów, którzy regularnie nie dokonują terminowych płatności pomimo świetnej kondycji finansowej czy też na wykrycie potencjalnych zagrożeń czyli klientów, którzy lada chwila mogą stanowić problem dla podtrzymania płynności finansowej naszej firmy.

 

Faktoring

Faktoring jest narzędziem służącym do redukcji należności. Mówiąc o faktoringu zawsze mamy na myśli obecność trzech stron:
 
  • faktor - bank lub wyspecjalizowana firma,
  • faktorant – przedsiębiorstwo,
  • dłużnik – kontrahent danej firmy przedstawiającej należności do wykupu.

Faktoring polega na wykupie od faktoranta nieprzeterminowanej wierzytelności sprzedaży towaru lub usług, należnej mu od dłużnika, z potrąceniem opłaty na konto faktora.

 

Kredyt fla firm

Najbardziej powszechnym źródłem finansowania polskich firm wydaje się być kredyt. Dopasowany do charakteru, wielkości i potrzeb przedsiębiorstwa udzielany jest przez bank bądź instytucję finansową. Na rynku dostępnych jest wiele ofert, z których to kredyt obrotowy przeznaczony jest dla firm planujących utrzymać płynność finansową.

Kredyt obrotowy dedykowany jest więc przedsiębiorcom chcącym pokryć bieżące koszty wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala im na zachowanie płynności finansowej firmy mimo braku gotówki. Warunkiem uzyskania tego kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej bądź odpowiedniej historii kredytowej.

 

Windykacja dla firm

Kolejnym sposobem na polepszenie płynności jest windykacja czyli odzyskiwanie należności wobec przedsiębiorstwa. Firmy windykacyjne prowadzą windykację polubowną w przypadku współpracy ze strony dłużnika bądź sądową mogącą zakończyć się egzekucją komorniczą.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie