Potrzebujesz gotówki?

Wybierz kwotę i okres spłaty, wypełnij formularz, a nasi doradcy bezpłatnie wybiorą dla Ciebie kilka najlepszych propozycji.

Klikając, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych za pomocą telefonu, sms oraz e-mail, wysyłanych przez firmę Adclick Lda (będącej właścicielem portalu mojportalfinansowy.pl) oraz Partnerów.

DALEJ

ABC poręczenia kredytu

Na czym polega poręczenie czyjegoś zobowiązania finansowego?

Umowa poręczenia zobowiązuje nas do zabezpieczenia spłaty długu kredytobiorcy własnym majątkiem.

Poręczenie kredytu to jedna z powszechnie stosowanych form zabezpieczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania. Na podstawie zawieranej z bankiem lub inną instytucją finansową umowy o kredyt, poręczyciel zobowiązuje się do całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia w przypadku, gdy kredytobiorca okaże się do tego niezdolny.

Co warto wiedzieć o poręczeniu?

Czym jest umowa poręczenia?

W celu prawnego określenia poręczyciela oraz jego obowiązków, konieczne jest podpisanie przygotowanej umowy określającej warunki. Umowa poręczenia:

  • podpisywana jest najczęściej dwustronnie, przez wierzyciela (bank lub innego pożyczkodawcę) oraz poręczyciela;
  • nie wymaga zgody dłużnika i może być zawarta bez jego udziału;
  • zobowiązuje do osobistego zabezpieczenia kredytu w imieniu dłużnika – jeśli zaprzestanie on spłaty kredytu poręczyciel odpowie przed wierzycielem własnym majątkiem;
  • wygasa w momencie, gdy kredyt lub inne zobowiązanie finansowe zostanie całkowicie spłacone, chyba że poręczyciel zgodzi się jedynie na czasową odpowiedzialność za długi kredytobiorcy.

Zakres odpowiedzialności poręczyciela za wypracowany przez kredytobiorcę dług jest regulowany przez umowę i ma charakter indywidulnie regulowanych postanowień. Warto więc możliwie ograniczać zobowiązania poręczyciela względem banku decydując się, na przykład, jedynie na spłatę części długu lub tylko należności wynikających z odsetek.  

Co może poręczyciel?

Poręczyciel ma prawo zażądać od banku każdorazowej informacji o statusie spłaty kredytu. W przypadku jakichkolwiek opóźnień ma prawo wymagać od kredytobiorcy uregulowania powstających zaległości.

Jeśli bank nie poinformuje poręczyciela o problemach ze spłatą kredytu, poręczyciel ma prawo wymagać, iż to wierzyciel ureguluje powstałe z tytułu opóźnienia odsetki.

W przypadku, gdy to poręczyciel dokona spłaty długu zamiast kredytobiorcy, w świetle prawa może on stać się jego wierzycielem i zażądać formalnej spłaty długu na podobnych warunkach do wcześniej obowiązujących pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczyciel musi spełniać określone przez bank warunki, najczęściej bardzo podobne do tych stawianych samemu kredytobiorcy.

Podstawowymi wymaganiami większości instytucji finansowych jest odpowiednia wysokość dochodu netto, która pozwoli na kontynuowanie spłaty kredytu w razie, gdy kredytobiorca zaniecha regulowania kolejnych rat. Poręczyciel powinien więc mieć odpowiednią zdolność kredytową i pozytywną historię w BIK. Wiele kwestii jest regulowanych indywidualnie przez wybrane banki.