Praca za granicą: Gdzie emigrują Polacy?

O emigracji w całej Europie mówi się od dawna a praca za granicą poszukiwana jest na szeroką skalę. Ilu Polaków zdecydowało się na wyjazd zarobkowy?

Praca za granicą: Gdzie emigrują Polacy?
Dane GUS na temat emigracji zarobkowej Polaków

Podjęcie decyzji o wyjeździe do pracy za granicę jest bardzo trudne i wymaga gruntownego przemyślenia. Jeżeli poza ojczystym krajem mamy kogoś znajomego lub bliskiego, możemy liczyć na pomoc – przynajmniej w pierwszym okresie. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zapewnia swoisty komfort psychiczny. Wielu Polaków podejmuje jednak wyzwanie spróbowania swoich sił poza granicami kraju samodzielnie - znając język lub jego podstawy oraz udając się do miejsca z silną gospodarką, znalezienie nie tylko pracy, ale również dobrego bytu, nie powinno być problemem dla samotnych podróżników.

Dokąd wyjeżdżają Polacy w poszukiwaniu pracy i dlaczego?

Od kilku lat tendencja się nie zmienia i krajami, które Polacy wybierają, są: Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Włochy czy Francja.

Podstawowymi czynnikami, które decydują o wyborze kraju według Głównego Urzędu Statystycznego są:

  • poziom warunków życia w krajach, do których Polacy emigrują,
  • nastawienie mieszkańców tych krajów do imigrantów,
  • powiązania historyczne,
  • położenie geograficzne,
  • informacje pochodzące od bliskich lub znajomych, którzy już wyemigrowali do danego kraju.

Istnieją jednak niezliczone powody próby swoich sił z dala od Polski, wielokrotnie z myślą pozostania za granicą na stałe/

Raport Głównego Urzędu Statystycznego o pracy za granicą

Według opublikowanych przez GUS danych zawartych w raporcie „Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012” w 2012 roku poza granicami Polski przebywało 2,13 mln Polaków. W porównaniu z poprzednim, 2013 rokiem, liczba ta była wyższa o 70 tysięcy osób. Badania dotyczyły Polaków, którzy przebywali na emigracji czasowej, to znaczy trwającej ponad trzy miesiące.

W 2010 roku ogólna liczba emigrantów wynosiła dokładnie dwa miliony Polaków. Z raportu GUS wynika niezbicie, że w 2008 roku liczba emigrantów była na najwyższym poziomie i wyniosła 2,21 mln, w 2009 roku zmniejszyła się do 2,1 mln, natomiast w 2011 roku wzrosła do 2,06 mln, a w 2012 roku ponownie wzrosła do 2,13 mln osób.

Najczęściej wybierane państwa do pracy za granicą

Anglia

Z raportu GUS wynika, że Polacy od lat najliczniej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, co więcej, obserwuje się cały czas tendencję wzrostową. W 2012 roku w Anglii przebywało 637 tys. Polaków.

Jak zbadali eksperci „Gazety Prawnej” nasi rodacy wybierają Anglię z uwagi na wysokie świadczenia socjalne i wysokie zarobki.

Niemcy

Niesłabnącą popularnością cieszą się Niemcy. W 2012 roku przebywało tam na emigracji zarobkowej pół miliona Polaków, którzy wybierają ten kraj z powodu bliskiej odległości, dobrego systemu socjalnego oraz stabilnej sytuacji na rynku pracy.

Irlandia

Biorąc pod uwagę lata 2008-2012, systematycznie zmniejsza się liczba emigrantów w Irlandii. I tak – 2008 rok – 180 tys., 2009 rok – 140 tys., 2010 rok – 133 tys., 2011 rok – 120 tys. i 2012 rok – 118 tysięcy osób.

Chociaż liczby emigrantów wahają się nieznacznie w poszczególnych latach, należy jednak podkreślić, że pomimo tego nadal bardzo dużo Polaków przebywa poza granicami kraju.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie