Prawa pracownika: Pracująca kobieta w ciąży

Każda kobieta w ciąży powinna znać swoje prawa oraz upominać się o nie w przypadku ich nieprzestrzegania przez pracodawcę.

Prawa pracownika: Pracująca kobieta w ciąży
Jakie przywileje przysługują przyszłej mamie?

Prawo pracy w Polsce w szczególny sposób chroni kobiety w ciąży. Musi być ono bezwzględnie przestrzegane przez pracodawcę, gdyż jego niestosowanie stanowi poważne wykroczenie i grozi karą grzywny. Na jakie ułatwienia może liczyć pracująca przyszła mama?
 

Prawa pracownika: Ciążą

 

Umowa o pracę to podstawa

Po pierwsze, warto być świadomym tego, że szczególne przywileje jakimi objęta będzie kobieta w ciąży przysługują jedynie w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Kobiety zatrudnione na podstawie innego rodzaju umowy np. o dzieło bądź zlecenia, takiego prawa nie posiadają.

Po drugie, absolutnie nie wolno zapomnieć o przedłożeniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan ciąży – im szybciej pracownica to zrobi, tym wcześniej nabędzie specjalne prawa jakie jej przysługują.

 

Okres ochronny

Kobieta ciężarna podlega specjalnej ochronie - pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy z pracownicą gdy została zawarta:
  Mamy pracę dla Ciebie sprawdź >>
 1. umowa o pracę na czas nieokreślony,
 2. umowa o pracę na czas określony,
 3. umowa na okres próbny przekraczający 1 miesiąc.
 
Pracodawca ma obowiązek przedłużania umów terminowych (podpunkty 2 i 3), które uległyby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży pracownicy. Przedłużenie takiej umowy następuje aż do dnia porodu.

Możliwość rozwiązania czy wypowiedzenia umowy w takich przypadkach zachodzi jedynie na drodze wyjątku. Stanowi je ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa bądź w sytuacji ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych / popełnienia przestępstwa przez kobietę w ciąży, co skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym.

 

Kobieta w ciąży - prawa i przywileje

Ciężarna pracownica:
 
 • nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych – nie może pracować dłużej niż 8 godzin (nawet za własną zgodą),
 • nie może pracować w godzinach nocnych (nawet za własną zgodą),
 • może wyjeżdżać w delegacje poza stałe miejsce pracy tylko w przypadku wyrażenia na to zgody,
 • może pracować w przerywanym systemie czasu pracy tylko w przypadku wyrażenia na to zgody,
 • nie może wykonywać prac szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych (bez względu na stopień niebezpieczeństwa czy narażenia na szkodliwe czynniki i nawet za własną zgodą),
 • nie może pracować przy komputerze dłużej niż 4 godziny dziennie.
 
Upoluj lepszą pracę Codziennie nowe oferty!>> Obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie powyższych warunków, a jeśli nie jest w stanie ich spełnić, wówczas musi: zmienić godziny pracy kobiety w ciąży lub przenieść ją na inne stanowisko pracy spełniające wymagania prawne przysługujące ciężarnym pracownicom.

Jeżeli nie jest w stanie zapewnić takich odpowiednich warunków, może w ostateczności zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem obecnego wynagrodzenia.

 

PŁATNE ZWOLNIENIA Z PRACY

Kobieta w ciąży ma prawo do uzyskania płatnych zwolnień od pracy na badania, gdy spełnione są następujące warunki:
 
 • badania związane są z ciążą,
 • wyznaczone są przez lekarza,
 • ich wykonanie poza godzinami pracy nie jest możliwe,
 
Takie zwolnienia obejmują czas dojazdu na badania, czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań oraz inne czynniki powiązane z badaniami, a pracownica zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia.

 

NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC

Niestety, odrębnym problemem wydaje się być nieprzestrzeganie wszystkich przepisów prawa przez pracodawców, również tych dotyczących ciężarnych pracownic. Jeżeli rozmowa z przełożonym nie przyniesie żadnych zmian, kobieta w ciąży powinna domagać się swoich praw i wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie