Nowe prawa konsumenta - zmiany 2014

Wprowadzone pod koniec 2014 roku zmiany mają działać na korzyść klienta. Jak zmieniła się ustawa o prawach konsumenta?

Nowe prawa konsumenta - zmiany 2014
Co zmieniło się w ustawie o prawach konsumenta pod koniec 2014 roku?

25 grudnia 2014 weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmieniła ona zasady dotyczące: sprzedaży przez Internet, sprzedaży na pokazach, prezentacjach, a także w sklepach tradycyjnych. 

Ustawa dostosowuje polskie uregulowania do Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, w myśl których, przepisy dotyczące praw konsumentów we wszystkich krajach Unii mają być jednolite. Celem ujednolicenia jest ułatwienie zawierania transakcji także poza granicami swojego kraju.

Zakupy w sieci

Statystyki mówią, że 56 procent Polaków dokonuje zakupów przez Internet. Nowa ustawa porządkuje praktyki stosowane w e-handlu i nakłada na sprzedających nowe obowiązki.

Najważniejsze sprawy uregulowane ustawą dotyczące umów zawieranych na odległość to:

 • Obowiązek informacyjny

Sklep będzie musiał w przejrzysty sposób poinformować kupującego o jego prawach dotyczących przede wszystkim: zasad transakcji, zwrotów, reklamacji i obowiązujących terminów. Klient w momencie dokonywania zakupu musi znać istotne warunki umowy, na mocy której nabywa produkt.

 • Terminy reklamacyjne

Terminy odstąpienia od umowy i składania reklamacji uległy wydłużeniu. Obecnie kupujący ma 14 dni na decyzję, czy chce zakupiony towar zatrzymać. Jeśli jednak sprzedający nie poinformował o takim prawie kupującego, wówczas kupujący zyskuje rok na zwrot zakupionego produktu.

 • Podsumowanie kosztów transakcji

Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o pełnej cenie transakcji i wszelkich dodatkowych kosztach. Sprzedający nie ma też możliwości naliczania opłat za połączenia telefoniczne w kwotach wyższych niż za zwykłe połączenia. Kosztów transakcji nie może również podnieść typ karty płatniczej, z jakiej korzysta kupujący.

 • Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Kupujący musi być świadomy, że potwierdzając zakup takim przyciskiem finalizuje zamówienie i dokonuje faktycznego zakupu, za który będzie musiał zapłacić.

 • Zużycie towaru

Jeśli kupujący zwróci zakupiony towar, a towar ten będzie nosił znamiona użytkowania, sprzedający będzie mógł potrącić koszty zużycia zwracanej rzeczy.

 • Licytacje

Nowa ustawa objęła prawem do zwrotu również towary nabyte w drodze licytacji.

Rękojmia i gwarancja

Nowe przepisy zwróciły obowiązującą jeszcze przed kilku laty instytucję rękojmi.

 • Na jej podstawie kupujący może dochodzić od sprzedającego odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne towaru.
 • Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne i sprzedający nie może odmówić reklamacji na jej podstawie, chyba, że pozwalają mu na to specjalne uregulowania.

Rękojmię należy odróżnić od gwarancji, która jest

 • dobrowolnym złożeniem oświadczenia przez producenta lub sprzedawcę, inaczej gwaranta, co do jakości sprzedawanego towaru.
 • Gwarancja musi być sformułowana w jasny sposób w języku polskim.
 • Warto pamiętać, że obecnie na równi z oświadczeniem gwarancyjnym traktuje się treści zawarte w reklamie produktu.

Rękojmia daje kupującemu prawo do roszczeń wobec sprzedającego o wymianę, naprawę, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny również wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta. Korzystanie z gwarancji nie wyklucza bowiem korzystania z rękojmi.

Podsumowując, ustawa o prawach konsumenta zebrała przepisy znajdujące się dotychczas w wielu aktach prawnych i interpretacjach. Dokonała kategoryzacji na miejsca zawierania transakcji (lokal tradycyjny, sprzedaż poza lokalem, sprzedaż na odległość), ustaliła terminy obowiązujące strony transakcji, formę składania oświadczeń oraz warunki odstąpienia od umowy w zależności od miejsca jej zawarcia.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie