Prawa konsumenta: Jak rozpatrywana jest reklamacja?

Reklamacja obejmuje wszystkie towary niezgodne z „zawartą” umową kupna-sprzedaży. W jaki sposób zostanie rozpatrzona?

Prawa konsumenta: Jak rozpatrywana jest reklamacja?
Masz zastrzeżenia co do zgodności produktu z umową? Reklamuj!
  • reklamacja
  • umowa kupna-sprzedaży

Zgodnie z przepisami polskiego prawa każdy klient, dokonując zakupu jakiegokolwiek przedmiotu, „podpisuje”tym samym umowę kupna-sprzedaży, która obowiązuje obie strony umowy, dając im określone prawa i nakładając na nie pewne obowiązki. Jednym z przywilejów klienta jest zareklamowanie produktu, obowiązkiem sprzedawcy zaś bezzwłoczne rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacja – kiedy można zareklamować zakupiony produkt?

Reklamacja obejmuje wszystkie towary niezgodne z „zawartą” umową kupna-sprzedaży. Oznacza to, że jako konsumenci mamy prawo zarekalmować każdą rzecz, która: 

  • wzbudziła nasze zastrzeżenia
  • nie spełniła swojej funkcji, 
  • okazała się wadliwa lub 
  • znacząco różniła się (w warstwie funkcjonalności, cech fizycznych czy użytkowych) od zamówienia.

Jak rozpatrywana jest reklamacja?

Sprzedawca musi przede wszystkim, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych, poinformować reklamującego, w jaki sposób zostanie rozpatrzona jego skarga. W przypadku, gdy wnosimy o naprawę lub wymianę produktu na nowy, brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za ważną i koniecznością spełnienia żądania klienta

Automatycznie oznacza to, iż sprzedawca uznaje towar za wadliwy i niezgodny z warunkami umowy. Jest to o tyle ważne, że w przypadku, gdy nie otrzymamy odpowiedzi w podanym terminie, a sprzedawca odmówi nam rekompensaty za wadliwy towar, w momencie skierowania sprawy do sądu na nic się zda tłumaczenie sprzedawcy, iż produkt spełniał wszystkie wymogi i był zgodny z umową. 

Z tego też powodu sprzedawcy, którzy nie czują się na siłach ocenić faktycznej niezgodności towaru z umową, zapewne odrzucą najpierw naszą reklamację, kierując jednocześnie pytanie do rzeczoznawcy lub serwisu o stwierdzenie wystąpienia faktycznych braków i oczekując ich odpowiedzi w czasie, gdy my kierować będziemy do sprzedawcy wniosek o ponowne rozpatrzenie naszej reklamacji.

Sprzedawca powinien uzgodnić z klientem najdogodniejszy dla obu stron sposób poinformowania o sposobie odrzucenia bądź uznania reklamacji, chyba że jest to z góry określone w regulaminie i nie przewiduje się innych form zawiadomień.

W przesłanej klientowi odpowiedzi znajdować się powinno przede wszystkim czytelne stwierdzenie czy reklamacja została uznana, a następnie uzasadnienie podjętej decyzji.

Pamiętajmy, że każdorazowo mamy prawo nie zgodzić się z decyzją sprzedawcy i wnieść o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku. Jeśli mamy stuprocentową pewność co do naszej racji, a sprzedawca konsekwentnie odrzuca reklamację, możemy skierować sprawę do sądu

Sprawdź również:
Prawa konsumenta: Zwrot towaru do sklepu »
Prawa konsumenta: Zwrot towaru zakupionego przez Internet »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie