Prawa konsumenta w Unii Europejskiej

Określone unijnymi regulacjami prawa konsumenta przysługują nam we wszystkich krajach Wspólnoty.

Prawa konsumenta w Unii Europejskiej
UE chroni konsumenta przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży
  • prawa konsumenta
  • unijne regulacje
  • Europejskie Centrum Konsumenckie

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej zyskaliśmy nie tylko jako kraj, ale również jako konsumenci. Otworzył się przed nami rynek urozmaiconych produktów i usług, a zagraniczna konkurencja wpłynęła na jakość oferowanych dóbr i zaostrzoną walkę o klienta. Szukać odpowiednich dla siebie dóbr możemy teraz w całej Europie bez strachu, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z przedsiębiorca, pozostawieni będziemy sami sobie. Warto wiedzieć, jakie prawa konsumenta przysługują nam w UE i do kogo zwrócić się o pomoc w ich dochodzeniu.

 

Prawa konsumenta w Unii Europejskiej

 

Każdy konsument, zgodnie z regulacjami prawa europejskiego, ma 

niezbywalne prawo do jasnej i rzetelnej informacji na temat produktu lub usługi, umożliwiające wybór tego, co naprawdę jest nam potrzebne lub wydaje się nam atrakcyjne. 

 

  • Unijne dyrektywy gwarantują konsumentowi dostęp do szybkich i skutecznych metod rozstrzygania konfliktów na linii przedsiębiorca/producent/sprzedawca – klient. 

 

  • Odpowiednie podmioty dbają o ochronę praw konsumenckich (takich jak chociażby prawo zwrotu towaru niezgodnego z umową czy rozpatrzenia zasadnej reklamacji), a podstawą wszelkich działań prawnych są regularnie aktualizowane unijne dyrektywy przystające do zachodzących na gruncie społecznym i gospodarczym zmian.

 

  • Unia Europejska, chcąc chronić konsumenta, nakłada na sprzedawców zakaz stosowania agresywnych i nieuczciwych technik reklamowych

 

  • Każdy konsument, który stwierdzi niezgodność towaru z ofertą, ma prawo do reklamacji nawet dwa lata po dokonaniu zakupu. Klient ma również prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia.

 

Prawa konsumenta – do kogo kierować skargi?

 

Wszelkie wątpliwości, skargi i zażalenia kierować można do znajdującego się na terenie danego kraju Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Bezpłatna porada zostanie nam udzielona osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Odpowiednie formularze można też wypełnić online

 

Sprawdź również:

Kto chroni prawa konsumenta w Polsce? »

Poradnik konsumenta: Zwrot towaru kupionego za granicą »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie