Prawa pracownika: Czas na przerwę!

Każda praca rządzi się swoimi prawami, jednak nie każdy pracownik swoje prawa zna. Czy wiesz z jak długiej przerwy możesz skorzystać w ciągu dnia pracy?

Prawa pracownika: Czas na przerwę!
Nie przegap swojej pełnopłatnej przerwy!

Prawa pracownika szczegółowo opisane w kodeksie pracy gwarantują zatrudnionym czas konieczny na odpoczynek od wykonywanego przez co najmniej 6 godzin na dobę zajęcia. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę kiedy może odbyć dozwoloną przerwę, kto ma do niej prawo, a komu pracodawca może jej nie przyznać.

Przerwy pracownicze w pigułce

 

6 godzin pracy na dobę

Jeśli pracujesz co najmniej 6 godzin na dobę, pracodawca ma obowiązek zapewnienia ci nie mniej niż 15 minut odpoczynku niezależnie od tego, czy zatrudnienie obejmuje pełen czy pół etatu.

15 minut to określony w kodeksie czas minimum, którego pracodawca nie może skrócić, może go jednak, zgodnie z uznaniem, wydłużyć. Przerwa nie musi obejmować pełnego należnego nam czasu – możemy ją rozbić na dwie krótsze pauzy lub, na przykład, trzy przerwy pięciominutowe.

Prawa pracownika zapisane w kodeksie sprowadzają się również do tego, by przerwa nie była wykorzystywana w godzinach rozpoczęcia lub zakończenia pracy – jej istotą bowiem jest zapewnienie zatrudnionym koniecznego odpoczynku od wykonywanych zajęć, a nie przyspieszenie momentu wyjścia z pracy lub opóźnienie chwili pojawienia się w zakładzie. 15 minut odpoczynku wliczone jest w czas pracy i, w związku z tym, jest przerwą płatną.

Bezpłatna godzinowa przerwa

Wielu pracodawców wprowadza bezpłatne godzinowe przerwy obiadowe. Nie odbierają one jednak zatrudnionym, przy zachowaniu zasady wykonywania pracy przez co najmniej 6 godzin na dobę, prawa do wykorzystania 15 minut przerwy w ciągu dnia.

Dla pracujących z komputerem

Zatrudnieni pracujący przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę powinni mieć zapewnione 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przed ekranem w celu odciążenia wzroku. Jeśli pracodawca ma ku temu możliwości, może zapewnić pracującym na komputerze przynoszące ukojenie oczom zajęcia zamienne niezwiązane z obsługą laptopa.

Dla wykonujących pracę niebezpieczną lub monotonną

Choć kodeks pracy nie podaje konkretnych wytycznych co do długości trwania przerw w przypadku osób wykonujących prace niebezpieczne, powinny mieć one prawo do dodatkowych przerw ustalanych przez pracodawcę po zasięgnięciu opinii lekarskiej i rozmowie z zatrudnionymi.

Podobnie pracownicy wykonujący powtarzalne, monotonne czynności powinni mieć możliwość skorzystania z dodatkowej przerwy zapobiegającej utracie precyzji czy znużeniu.

Dodatkowe 15 minut dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawni mogą liczyć na dodatkowe 15 minut przerwy w ciągu dnia niezależnie od stopnia niepełnosprawności i wypracowywanego wymiaru godzin. Muszą jednak przedstawić pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności.

Prawa pracownika młodocianego

Młodociani pracownicy mają prawo do dłuższych, trwających pół godziny przerw. Odpoczynek musi zostać jednak spożytkowany jednorazowo – pauza powinna trwać nieprzerwanie 30 minut i nie można jej rozbić na mniejszą liczbę krótszych przerw.

Dla matek karmiących piersią

Karmiące piersią matki, które pracują co najmniej 6 godzin dziennie, mają prawo do dwóch trzydziesto- (w przypadku jednego dziecka) lub czterdziestopięciominutowych (w przypadku dwóch lub więcej dzieci) płatnych przerw w czasie pracy. Mogą też zdecydować o zsumowaniu przerw i wykorzystaniu jednorazowo przysługującej im 1 lub 1,5 godziny odpoczynku na karmienie.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie