Kto chroni prawa sprzedawców w Polsce

Istnieje wiele źródeł informacji, które mówią o prawach konsumentów. Klient ma dość szeroki wachlarz ochrony prawnej i specjalne organizacje, które chronią jego prawa. Co jednak z przedsiębiorcą? Kto i co określa prawa sprzedawców?

Kto chroni prawa sprzedawców w Polsce
Gdzie powinni szukać pomocy przedsiębiorcy

Dokumenty prawne i rejestry

 

Ustawa o prawach konsumenta

Ten ważny dokument prawny został uchwalony 30 maja 2014 roku i jego ustanowienie wynikało z konieczności dostosowania polskiego prawa do uregulowań prawa Unii Europejskiej.

Ustawa reguluje kwestie prawne związane z prawami konsumenta i przedsiębiorcy.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Polska ustawa uchwalona 2 lipca 2004 roku, która reguluje podejmowanie, wykonywanie oraz zakończenie działalnosci gospodarczej na terytorium Polski. Ustala zadania organów w tym zakresie.

Krajowy Rejest Sądowy

Rodzaj rejestru publicznego, który prowadzony jest przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS pełni dwie funkcje: informacyjną i legalizacyjną.

  • Informacyjna – ogólnopolska baza danych o przedsiębiorcach
  • Legalizacyjna – dopiero wpis do rejestru pozwala na prowadzenie działalności
 

Organy i organizacje

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

To polski urząd antymonopolowy, który obsługuje Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK jest centralnym organem administracji państwowej, który działa na podstawie ustawy z 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ciekawostka: pierwszym organem antymonopolowym w naszym kraju był Minister Finansów, a w 1990 uchwalono ustawę o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i powołano Urząd Antymonopolowy. W 1996 zmieniono nazwę Urzędu na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszelkiego rodzaju informacje, znajdziecie na oficjalnej stronie UOKiK: uokik.gov.pl

Społeczny rzecznik przedsiębiorców

Firmy mogą liczyć także na pomoc społecznego rzeczkima przedsiębiorców. Jest to instytucja społeczna niezależna od państwa. Społeczny rzecznik przedsiębiorców może udzielić pomocy prawnej firmom  wyłącznie w relacjach z władzą i państwem. Prowadzi postępowania wyjaśniające. Zwraca się także do urzędów, prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę oraz opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemów przedsiębiorców.

Kontakt do rzecznika znajdziecie na stronie konfederacjalewiatan.pl

Inspekcja Handlowa

O prawa sprzedawców dba także Inspekcja Handlowa, która jest organem, który bezpośrednio podlega Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego funkcją jest przede wszystkim dbanie o legalność praktyk przedsiębiorców. Zajmuje się szczegółową kontrolą wprowadzanych na rynek i udostępnianych klientom produktów i usług.

Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

O prawa sprzedawców dbają różnego rodzaju organizacje non-profit. Przykładem jest Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która ma zasięg ogólnopolski.

Misją Federacji MSP jest zjednoczenie jak największej grupy przedsiębiorców oraz inicjowanie zmian w prawie podatkowym i gospodarczym.

Federacja powstała po to, aby zdać o interesy polskiego sektora MSP oraz dbac o prawa sprzedawców i przedsiębiorców. Portal MSP-24 to istotne narzędzie federacji – jak określa je organizacja, to „miejsce swobodnej wymiany doświadczeń, myśli, opinii i komentarzy”.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie : msp-24.pl

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie