Prawo pracy: Chory pracownik

Prawo pracy określa reguły dotyczące postępowania w przypadku choroby pracownika.

Prawo pracy: Chory pracownik
Jakie prawa i obowiązki ma chory pracownik?

Prawo pracy odnosi się do chorego pracownika jako do tymczasowo niezdolnego do wykonywania czynności zawodowych, bądź wykazującego zmniejszoną sprawność do pracy. Jakie są prawa pracownika przebywającego na wystawionym przez lekarza zwolnieniu? O czym należy pamiętać? Czy pracodawca może zwolnić pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby?
 

Choroba pracownika: Postępowanie

 

Konieczne zwolnienie lekarskie

Jeśli pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy z powodu choroby, konieczne będzie zwolnienie lekarskie, potwierdzające osłabienie organizmu i związane z nim zmniejszenie sprawności do wykonywania czynności zawodowych.

⇒ Pracownik musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza swojemu przełożonemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu przez lekarza.

Lekarze, pracownicy i firmy korzystający z wirtualnych platform pozwalających na szybką wymianę danych mogą od razu uzyskać dostęp do e-zwolnień lekarskich.

► Przydatny poradnikElektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA


W rzadszych przypadkach pracodawca może zezwolić pracownikowi pozostanie w domu bez przedstawiania zwolnienia od lekarza. Takie sytuacje zależą jednak wyłącznie od miejsca pracy, stanowiska i możliwości wykonywania obowiązków zdalnie. Liczy się również kultura firmy.

 

Brak możliwości zwolnienia

Prawo pracy chroni pracowników dokumentujących niezdolność do wykonywania czynności zawodowych zwolnieniem lekarskim.

Pracodawca nie może wypowiedzieć zatrudnionemu umowy w momencie przekazania przełożonemu zwolnienia lekarskiego, podobnie jak nie może tego uczynić przez cały okres objęty lekarskim dokumentem.

Wyjątkiem od opisanych reguł są zarówno przedłużająca się choroba pracownika, jak i likwidacja bądź upadłość pracodawcy oraz związane z nią zwolnienia grupowe.

 

Wynagrodzenie chorobowe

Pracownikowi, który nie pojawia się w miejscu pracy ze względu na potwierdzoną lekarskim zaświadczeniem chorobę, wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe. Przysługuje ono wszystkim niezdolnym do pracy nie dłużej niż 33 dni roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie wypłacane ze środków finansowych pracodawcy. Jego wysokość wyliczana jest w oparciu o zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, nie może jednak być niższa niż 80% bazowego wynagrodzenia pracownika.

 

Dłuższa nieobecność? Zasiłek chorobowy

Jeśli niezdolność pracownika do pracy spowodowana chorobą i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wydłuży się do okresu liczącego więcej niż 33 dni w roku kalendarzowym, pracownikowi przysługiwać będzie zasiłek chorobowy wypłacany w oparciu o zasady ustalone w ustawie zasiłkowej.

Zasiłek chorobowy to świadczenie przekazywane nie przez pracodawcę, ale ze środków pochodzących z ubezpieczenia chorobowego opłacanego regularnym składkami przez pracownika.

Zgodnie z postanowieniami ustawy wysokość zasiłku chorobowego może wynosić 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku.
 
DO PRZECZYTANIA:
Zwolnienie lekarskie na dziecko »
Co warto wiedzieć, zanim pójdziesz na zwolnienie lekarskie »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie