Prawo pracy: Kiedy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie L4?

Zwolnienie lekarskie wypisać może lekarz posiadający umowę z ZUSem. Należy je dostarczyć pracodawcy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Prawo pracy: Kiedy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie L4?
Kiedy iść na L4 i na jakie wynagrodzenie liczyć?
  • zwolnienie lekarskie
  • wynagrodzenie
  • ubezpieczenie chorobowe
  • nieszczęśliwy wypadek w pracy

Zwolnienie lekarskie - szczegóły

Każdy z nas ma prawo korzystać z płanego urlopu na rzecz poratowania zdrowia. Odpowiednie zwolnienie lekarskie, niezależnie od tego, czy wystawiane z powodu niezdolności do pracy, czy w konieczności objęcia opieką kogoś z rodziny, wystawiane jest przez lekarza w formie formularza ZUS ZLA. Lekarz ten musi mieć podpisaną umowę z ZUSem.

Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć pracodawcy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W przypadku zwłoki, możemy stracić nawet 25% należnej nam za okres pobytu na zwolnieniu pensji.

 

Długość zwolnienia oraz wynagrodzenia

Pracownikowi w naprawdę trudnej sytuacji zdrowotnej przysługują nawet 182 dni urlopu zdrowotnego, za które będzie on otrzymywał wynagrodzenie. W przypadku zachorowań w czasie ciąży lub gruźlicy, liczba przysługujących pracownikowi dni wolnych, uzasadnionych stanem zdrowia, wzrasta do 270 dni.

W zależności od czasu trwania choroby wynagrodzenie wypłacane jest pracownikowi albo przez pracodawcę (zwolnienie trwające łącznie 33 dni w roku kalendarzowym) albo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwolnienie lekarskie trwające łącznie więcej niż 33 dni w roku kalendarzowym, wypłacane po upływie 33 dnia choroby). Jedynie w przypadku pracowników, którzy mają więcej niż 50 lat, ZUS wypłaca wynagrodzenie pracownikowi już po 14 dniu trwania zwolnienia.

Zwolnienie lekarskie przysługujące:
 
  • osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku w miejscu w pracy lub w drodze do miejsca pracy,
  • osobom cierpiącym z powodu choroby związanej z wykonywaną pracą lub kobietom w ciąży, która zachorowały w czasie jej trwania, 
 
równa się z otrzymaniem 100% wynagrodzenia – bazy.

W innych przypadkach otrzymamy 80% pensji wyznaczanej na podstawie przeciętnych miesięcznych zarobków w ostatnich 12 miesiącach.

Pamiętajmy o tym, że tylko posiadając ważne ubezpieczenie chorobowe możemy skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego L4.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie