Pracownik i jego prawa w zimowe miesiące

Wraz z wejściem w czas zimowy, pracownik zyskuje dodatkowe prawa. Od 1 listopada pracodawca ma bardzo konkretne obowiązki i dobrze jest je znać. Czas zimowy, podczas którego spoczywają na pracodawcy dodatkowe obowiązki, potrwa do 31 marca.

Pracownik i jego prawa w zimowe miesiące
Dodatkowe obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Temperatura i ciepły posiłek obowiązkowo

W okresie zimowym pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracy oraz w pewnych sytuacjach także ciepły posiłek.
 

Ciężkie prace fizyczne

W sytuacji, kiedy pracownik wykonuje ciężkie prace fizyczne, powinien pamiętać, że ma prawo do ciepłych posiłków i napojów. Pracodawca ma obowiązek wydawać je w czasie przerw, nie rzadziej niż co cztery godziny. Nie każdy wie, że wspomniane posiłki powinny mieć określony skład energetyczny: powinny mieć od 50% do 55% węglowodanów, 35% tłuszczów oraz 15% białek. Wartość energetyczna powinna wynosić powyżej 1500 kcal (6280 kJ) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) dla kobiet. Natomiast napoje przysługują pracownikom również po przekroczeniu takich wskaźników oraz dodatkowo w sytuacji, gdy temperatura przy pracach na otwartej przestrzeni nie przekracza 10 stopni Celsjusza.

W sytuacji, kiedy pracodawca nie ma możliwości zapewnienia posiłków, ma obowiązek umożliwić korzystanie z punktów gastronomicznych. Pracownik powienien mieć także możliwość przyrządzenie posiłków samodzielnie z otrzymanych od pracodawcy produktów.

Jeżeli pracujemy na zewnątrz i narażeni jesteśmy na niskie temperatury i mróz, pracodawca ma obowiązek zagwarantować dostęp do pomieszczenia, w którym pracownik mógłby się ogrzać i schronić przed śniegiem czy opadami deszczu.

Lekkie prace fizyczne i praca w biurze

Pracownik, który wykonuje lekkie prace fizyczne w pomieszczeniach i prace biurowe także zyskuje nowe prawa w okresie zimowym.

Temperatura w miejscu pracy nie powinna spadać poniżej 18 stopni Celsjusza. Jeżeli w naszym biurze nie ma ogrzewania, pracodawca ma obowiązek zapewnić jedno pomieszczenie, w którym pracownik mógłby się ogrzać.
 

Pracodawca nie wypełnia swoich obowiązków?

 
  1. Pracodawca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie zapewni powyższych przywilejów, zapłaci karę. Zgodnie z Kodeksem pracy, każde złamanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować karą grzywny w wysokości aż 30 tysięcy złotych.
  2. Pracownik ma pełne prawo odmówić wykonywania pracy, w momencie, kiedy warunki zagrażają jego życiu i zdrowiu.
  3. Pamiętajmy, że zasady te dotyczą wszystkich zatrudnionych – bez względu na rodzaj podpisanej umowy.
 

Gdzie szukać podstaw prawnych?

  • art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
  • § 1–7 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz.U. Nr 60, poz. 279
  • § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

DO PRZECZYTANIA:
Prawa pracownika: Czas na przerwę! »
Jakie prawa ma pracująca mama? »
Jak negocjować warunki pracy? »
Praca sezonowa w okresie świątecznym »
Przegląd firmowych benefitów 2015 »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie