Preferencyjny kredyt studencki 2013 - wstępne informacje

Preferencyjny kredyt studencki 2013 będzie udzielany na takich samych zasadach jak poprzednie edycje. Aktualności wkrótce.

Preferencyjny kredyt studencki 2013 - wstępne informacje
Kredyt studencki 2013, czyli szansa dla nowych studentów

Każdego roku miliony młodych osób rozpoczynają swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym. Dla wielu z nich to ogromny krok w kierunku samodzielności i rozpoczęcie dorosłego życia, z dala od rodzinnego domu. Samodzielność jednak wiąże się z wieloma obowiązkami oraz podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji, które w wielu sytuacjach dotyczą kwestii finansowych

 

Utrzymanie na studiach w nowym mieście, wśród nowych osób i doświadczeń, czasami może przewyższyć dostępny budżet, który otrzymujemy od rodziców czy ze stypendium. Warto zatem zainteresować się preferencyjnym kredytem studenckim, który wesprze nas dodatkowymi pieniędzmi a przy tym nie obciąży naszych finansowych możliwości. 

 

Preferencyjny kredyt studencki 2013 nie różni się znacznie od poprzednich edycji programu studenckich dofinansowań rządowych. Zgodnie z danymi statystycznymi, do czerwca bieżącego roku, czyli w ciągu czternastu lat od rozpoczęcia inicjatywy, uczestniczące banki udzieliły ponad 373 tysięcy kredytów potrzebującym studentom. 

 

Gdzie można złożyć wniosek o kredyt studencki 2013?

 

Jak co roku, aktualna lista banków, w których można uzyskać preferencyjny kredyt studencki 2013 zostanie przedstawiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wrześniu bieżacego roku, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

Banki biorące udział w ostatniej edycji preferencyjnych studentów wymieniamy poniżej:

• PKO Bank Polski S.A.

• Bank Pekao S.A.

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

• SGB-Bank S.A.

 

Kto może wnioskować o preferencyjny kredyt studencki 2013?

 

Każdy student, który potrzebuje dodatkowych środków w celu utrzymania się w trakcie studiów. Wniosek o preferencyjny kredyt studencki może zostać złożony przez studentów uczelni publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo, na równych prawach są osoby, które dostały się na studia pierwszego czy drugiego stopnia lub studia doktoranckie. Warunkiem jest jednak rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia.

 

Pamiętajmy, iż preferencyjny kredyt studencki został stworzony, aby wspomóc studentów w trudnej sytuacji finansowej, którzy mogą liczyć na niewielką pomoc ze strony rodziny. W ubiegłym roku akademickim, zaakceptowane zostały wnioski studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 2300 złotych

 

A jak z terminami i spłatą?

 

Ostateczny termin składania wniosków o preferencyjny kredyt studencki 2013, upływa w dniu 15 listopada 2013 roku. Decyzja banków oraz lista osób, które kredyt otrzymają, zostanie podana w dniu 15 lutego 2014. 

 

Spłata kredytu podlega okresowi karencji i rozpoczyna się po dwóch latach od momentu otrzymania dyplomu ukończenia studiów. 

 

W tym roku progi minimalnych dochodów mogą nadal ulec zmianie, jednak przemyślenie możliwości złożenia wniosku o kredyt studencki 2013 nie jest złym pomysłem. Dodatkowe pieniądze na wydatki studenckie zawsze się przydadzą.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie