Preferencyjny kredyt studencki 2014 - szczegóły i daty

Preferencyjny kredyt studencki znajduje się w ofercie czterech banków działających na terenie Polski. Kto może się o niego starać?

Preferencyjny kredyt studencki 2014 - szczegóły i daty
Dla kogo kredyt studencki i jak się o niego ubiegać?
  • preferencyjny kredyt studencki
  • oprocentowanie
  • zabezpieczenie kredytu

Preferencyjny kredyt studencki to funkcjonująca od 15 lat inicjatywa otwierająca drzwi uczelni dla mniej zamożnych studentów. Powstały w 1998 roku na wniosek ówczesnego szefa Ministerstwa Finansów Leszka Balcerowicza projekt obowiązuje studentów zarówno publicznych, jak i prywatnych uczelni

 

Przyznane pieniądze mogą zostać przeznaczone na opłatę czesnego czy pokrycie kosztów życia w innym niż rodzinne mieście. Pomysłowi studenci mogą potraktować preferencyjny kredyt studencki jako zaliczkę inwestycyjną na rozruszanie własnego pomysłu na biznes.

 

Jak ubiegać się o preferencyjny kredyt studencki?

 

  • Wnioski o kredyt należy składać w nieprzekraczalnym terminie 1 października – 15 listopada, dołączając zaświadczenie o zarobkach przypadających na jednego członka rodziny oraz potwierdzenie posiadania statusu studenta.

 

  • Możliwość otrzymania pożyczki na preferencyjnych warunkach przysługuje osobom, które w momencie rozpoczęcia studiów na uczelni wyższej nie mają ukończonych 25 lat.

 

  • Pieniądze wypłacane są tylko w czasie pobierania nauki na danym poziomie kształcenia, co oznacza, że po ukończeniu studiów licencjackich, chcąc kontynuować naukę na studiach magisterskich, o kredyt wnioskować musimy raz jeszcze (podobnie w przypadku rozpoczącia studiów doktoranckich).

 

Na jakich warunkach działa preferencyjny kredyt studencki?

 

Wypłaty i spłata

Jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 2300 złotych (kwota ustalana jest każdorazowo wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim), student ma realną szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Preferencyjny kredyt studencki wypłacany jest 10 razy w ciągu roku akademickiego w częściach wynoszących 600 złotych każda. 

 

Spłatę zadłużenia rozpocząć należy dwa lata po zakończeniu studiów, wszystkie odsetki naliczane w okresie kredytowania i obowiązującej przez dwa lata po graduacji karencji regulowane są z budżetu państwa.

 

Odsetki

Odsetki, które student będzie musiał uregulować z własnych pieniędzy naliczane są w momencie rozpoczęcia spłaty zadłużenia. Preferencyjny kredyt studencki podlega zmiennemu oprocentowaniu, wynikającemu bezpośrednio z decyzji Rady Polityki Pieniężnej, utrzymującemu się jednak zawsze na poziomie kilkakrotnie niższym niż oprocentowanie jakiegokoliwek innego kredytu dostępnego na rynku produktów bankowych.

 

Zabezpieczenie

Chociaż kredyt przyznawany jest w wielu przypadkach osobom z zerową zdolnością kredytową, banki wymagają zabezpieczenia jego spłaty, przybierającego najczęściej formę podpisu poręczyciela, a więc rodzica, prawnego opiekuna lub członka dalszej rodziny studenta. Jeśli student wywodzi się z naprawdę biednego środowiska niezabezpieczającego, z punktu widzenia banku, spłaty zadłużenia, poręczycielem może zostać Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Wniosek

Preferencyjny kredyt studencki znajduje się w ofercie czterech banków działających na terenie Polski. Jeśli więc sytuacja zmusza nas do zadłużenia się w celu rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej, kierujmy wnioski do PKO BP, Pekao S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości lub SGB-Banku, pamiętając, by wcześniej dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

 

Studencie, jeśli potrzebujesz pomocy finansowej i spełniasz wymienione wyżej warunki, zapytaj na swojej uczelni o preferencyjny kredyt studencki. 

 

Sprawdź również:

Czym różni się kredyt studencki od stypendium? »

Jakie koszty ma preferencyjny kredyt studencki? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie