Preferencyjny kredyt studencki - jak z niego skorzystać?

W związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego, przyszli studenci załatwiają liczne sprawy. Aby nie stracić płynności finansowej, warto przekonać się, czym jest preferencyjny kredyt studencki.

Preferencyjny kredyt studencki - jak z niego skorzystać?
Poznaj warunki kredytu dla żaków

Wraz z końcem wakacji, studenci będą musieli wrócić na uczelnie. Gotówka to najpowszechniejszy problem dla studentów, lecz coraz częściej są na to sposoby. Poza pomocą od rodziców i drobnymi pracami, które można wykonywać w wolnym czasie, żacy mogą skorzystać z pomocy rządu, jaką jest preferencyjny kredyt studencki. Niewątpliwie ma on wiele zalet, którymi są comiesięczna wypłata na konto, niskie odsetki oraz rozpoczęcie spłaty kredytu po dwóch latach od skończenia studiów.

 

Do kogo skierowany jest preferencyjny kredyt studencki?

 

Preferencyjny kredyt studencki może zostac przyznany wszystkim żakom bez względu na uczelnię, na której studiują, czy tryb studiów. Ponadto preferencyjny kredyt studencki jest przyznawany studentom niezależnie od zdolności kredytowej, a za wcześniejszą spłatę kredytu nie będą pobierane żadne prowizje. 

 

Warunki otrzymania kredytu

 

Aby ubiegać się o preferencyjny kredyt studencki, dochody na osobę w rodzinie nie mogą przekraczać 2100 złotych. Jest on przydzielany na czas studiów i maksymalnie przez 6 lat. Ponadto może ubiegać się o niego student studiów doktoranckich, który rozpoczął studia przed 25 rokiem życia. W tym przypadku maksymalny okres kredytu wynosił będzie 4 lata. W ramach kredytu wypłacane są comiesięczne transze w wysokości 600 złotych. Nie wiąże się on także z wieloma formalnościami, gdyż bankowi będziemy musieli przedstawić jedynie ważną legitymację oraz dowód dotyczący zarobków w rodzinie. Warto dodać, że gdy przebywamy na urlopie dziekańskim, to wypłata stypendium zostanie wstrzymana na ten czas. Student musi mieć ponadto całkowitą zdolność do czynności prawnych, a bank musi zaakceptować przedstawione przez studenta poręczenie. 

 

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu będą miały osoby o najniższych przychodach w rodzinie. Jeśli chodzi o odsetki, to są one naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu. Spłata kredytu może zostać zawieszona na 12 miesięcy. Może on zostać także umorzony ze względu na trudną styuację, lub jeśli student skończy uczelnię w grupie najlepszych 5%, wtedy może starać się o umorzenie 20% wartości kredytu.

 

 

Kredyt studencki na preferencyjnych warunkach jest jedyną formą pozyskania pieniędzy przez studentów nie posiadających zdolności kredytowej. Ponadto zachęca do zdobywania dobrych wyników w nauce ze względu na możliwość umorzenia 20% kredytu. Dla niektórych może być jedyną formą przetrwania na studiach, a dla innych pierwszą poważną inwestycją. Niezależnie od celu, warto zapoznać się z oferta preferencyjnego kredytu studenckigo.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie