Preferencyjny kredyt studencki - poręczenia

Brak rodziny będącej w stanie poręczyć za kredyt na studia nie musi oznaczać wycofania wniosku kredytowego. Już teraz preferencyjny kredyt studencki może być przyznany bez poręczenia od bliskich.

Preferencyjny kredyt studencki - poręczenia
Kłopoty z poręczeniem?

Preferencyjny kredyt studencki może obecnie otrzymać każdy student, jednakże banki stawiają przed żakami pewne wymagania, a jednym z nich są odpowiednie poręczenia kredytu. Nie zawsze rodzice czy krewni będą w stanie zapewnić poręczenie kredytu, jednakże w tej sytuacji student nie musi rezygnować z pożyczki. Poręczenie na preferencyjny kredyt studencki może dostać także od niektórych instytucji.

 

Gdzie po poręczenie preferencyjnego kredytu studenckiego?

 

Obecnie studenci mogą liczyć na poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, poręczenia z BGK na 100% wartości kredytu są przyznawane studentom, którzy w roku akademickim 2013/2014 mieli dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 600 złotych netto. Ponadto preferencyjny kredyt studencki z poręczeniem w wysokości 100% kredytu BGK przyzna studentom bez opieki rodzicielskiej lub pozbawionych częściowo opieki, przebywający w placówkach wychowawczych, czy resocjalizacyjnych niezależnie od kwoty dochodu, jednakże nie przekraczającej wartości zgodnej z przepisami prawa.

 

Poręczenie w wysokości 70% kwoty kredytu otrzyma student, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekroczył 1000 złotych netto. 

 

Czy poręczenie jest darmowe? Jak z niego skorzystać?

 

Preferencyjny kredyt studencki z poręczeniem z BGK jest jednak związany z opłatą za poręczenie, która wynosi 1,5% miesięcznej raty kredytu wypłacanej kredytobiorcy. Wniosek o poręczenie w tym roku można składać do 15 listopada 2013 r. Formą jego zabezpieczenia jest weksel in blanco razem z deklaracją wekslową, a także deklaracja o poddaniu się egzekucji. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli studentom poręczenia kredytu za pośrednictwem jednego z banków:

 

  • PKO BP SA,
  • Pekao SA,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
  • SGB-Bank SA

 

Poręczenie dla studentów z obszarów wiejskich

 

Dla studentów zamieszkujących obszary wiejskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewidziała dodatkową formę zabezpieczenia kredytu. Student może otrzymać poręczenie z Agencji od 80 do 100% kredytu w zależności od dochodów na osobę w rodzinie. Poręczenia w wysokości 100% przeznaczone są dla studentów, u których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 złotych, a Agencja nie pobiera żadnych prowizji od udzielonego poręczenia. Warto dodać, iż poręczenia można uzyskać jedynie za pośrednictwem dwóch banków: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bank S.A. 

 

Więcej o studenckich finansach:

Preferencyjny kredyt studencki 2013 - wstępne informacje »

Karta kredytowa a życie studenckie »

Dlaczego preferencyjny kredyt studencki jest tak popularny? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie