Na czym polega przedawnienie długu?

Co to jest przedawnienie, ile czasu musi upłynąć od momentu, by zaczęło obowiązywać i czy warto ryzykować, nie płacąc mandatów?

Na czym polega przedawnienie długu?
Czy dług może zostać "anulowany"?

Prawo nakłada na nas obowiązek spłaty wszystkich zobowiązań finansowych zgodnie z umowami, do których przystępujemy, biorąc odpowiedzialność za podpis złożony pod określonymi warunkami i zasadami spłaty. Zdarza się jednak, że dług ulega przedawnieniu. Kiedy ma to miejsce i co tak naprawdę kryje się pod pojęciem przedawnienia?

Przedawnienie zobowiązania finansowego

Przedawnienie oznacza, że żaden z wierzycieli nie ma dłużej prawa żądać od nas spłaty zaległych świadczeń.

Terminy wyznaczające wygaśnięcie długu, regulowane na mocy ustaw, nie mogą zostać w żaden sposób przedłużone bądź skrócone indywidualną umową, podlegają bowiem odgórnemu prawodawstwu. Okres przedawnienia zależy od rodzaju umów i może się diametralnie różnić w zależności od typu zadłużenia.

 • Standardowym terminem wygaśnięcia roszczeń wierzyciela jest okres 10 lat od momentu określającego jego wymagalność (na przykład od wypowiedzenia umowy czy ostatniego dnia wyznaczonej spłaty).
 • Przedawnienie świadczeń okresowych, takich jak czynsz za dzierżawę, renta lub czynsz za najem, następuje już po 3 latach.
 • Świadczeń z tytułu umowy o przewóz czy spedycję wierzyciel nie może egzekwować już po roku.
 • Długi spadkowe, również te, które zostały nam przypisane bez naszej wiedzy, również wygasają po upływie 10 lat.

Wymienione wyżej terminy mogą ulegać pewnym wyjątkom lub zależeć od typu zobowiązania. Dzieje się tak np. w przypadku zaległości podatkowych:

 • przedawnienie zobowiązań, które wynikają z obowiązującego prawa (np. podatek dochodowy, podatek VAT) następuje po 5 latach,
 • po 3 latach przedawnieniu ulegają zobowiązania, które ustalone zostały przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości).

Biorąc pod uwagę zobowiązania finansowe, przedawnienie następuje po:

 • 2 latach w przypadku debetu na koncie,
 • 3 latach przy kredytach czy pożyczkach,
 • 3 latach przy kartach kredytowych.

Przedawnienie, czyli zapomnij o spłacie?

Zdarza się, że niektórzy z nas nie regulują swoich zobowiązań, z premedytacją licząc na ich przedawnienie. Nawet jeśli nie otrzymaliśmy wezwania do spłaty pamiętajmy o tym, że sprawa mogła zostać skierowana do sądu, w związku z czym okres przedawnienia wydłużony zostanie o czas trwania procesu (który, w skrajnych przypadkach, ciągnąć się może nawet kilka lat), wpływając tym samym na znaczne zwiększenie kwoty pozostającej do zapłaty.

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony w momencie wystąpienia określonych w prawie sytuacji, do których należą:

 • Dług spadkowy, o którym nie wiedzieliśmy, może pozostać niespłacony i po 10 latach się przedawnić, ale tylko w przypadku, gdy w czasie jego ważności wierzyciel nie podejmował próby wyegzekwowania spłaty od dłużnika.
 • W przypadku, gdy sprawa zostanie przeniesiona na ścieżki postępowania sądowego, nie możemy liczyć na przedawnienie długu.
 • Podobnie, zadłużenie związane z rozpoczęciem postępowania organu egzekucyjnego (na przykład komornika), nie może zostać unieważnione.
 • Wierzyciel może też zawsze postarać się o nadanie długowi klauzuli wykonywalności, zobowiązując dłużnika do spłaty zobowiązania.  

Zawieszone zostają również roszczenia dzieci przeciwko rodzicom na czas trwania władzy rodzicielskiej oraz osób bez pełnej zdolności prawnej przeciw ich opiekunom - na czas trwania opieki. Przedawnienie roszczeń w małżeństwie równiez podlega zawieszeniu.

Czytaj więcej:
Jak ogłaszana jest upadłość konsumencka? »
Jak sprawdzić czy moje dane są w rejestrze dłużników? »
Co może zająć komornik za długi? »
Oddłużanie czy upadłość konsumencka? »
Oddłużanie na własną rękę czyli jak wyjść z długów? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie