ABC przeglądu technicznego samochodu

Przegląd techniczny auta to obowiązek wszystkich właścicieli aut. Co sprawdzi diagnosta?

ABC przeglądu technicznego samochodu
Techniczny obowiązek kierowcy krok po kroku

Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest przeprowadzanie regularnych kontroli stanu technicznego pojazdu w celu uzyskania pewności, że auto pozwala na dalsze bezpieczne i pewne użytkowanie. Co warto wiedzieć na temat przeglądu?
 

Przegląd techniczny samochodu

 

Terminy przeglądu

  • Kupowane w salonach nieużywane wcześniej auta wymagają przeprowadzenia pierwszej kontroli ich stanu technicznego po upływie trzech lat od momentu rejestracji pojazdu. Po kolejnych dwóch latach właściciel samochodu musi je skierować na kolejny przegląd techniczny, a następne kontrole powinny być wykonywane regularnie każdego roku.
  • Podobnie właściciele aut używanych, kupionych z drugiej ręki, starszych niż pięcioletnie muszą wykonywać przegląd auta co rok.
  • Z równą częstotliwością okręgowe stacje kontroli pojazdów powinni odwiedzać właściciele taksówek, pojazdów służących do nauki jazdy w ośrodkach i kierowcy samochodów z LPG niezależnie od stażu użytkowania auta i roku jego produkcji.
 

Co jest sprawdzane w trakcie przeglądu?

Przegląd samochodu ma pozwolić na dalsze bezpieczne użytkowanie pojazdu.

W stacjach kontroli sprawdzone zostanie więc m.in.
 
  • oświetlenie pod kątem jego sprawności i ustawienia,
  • stan karoserii (korozja nadwozia może sprawić, że auto nie przejdzie pomyślnie kontroli)
  • stan szyb,
  • stan ogumienia opon ze wskazaniem na ich zużycie i głębokość bieżnika,
  • stan amortyzatorów,
  • sprawność hamulca (skuteczność hamulca roboczego i postojowego, różnica sił hamowania na kołach znajdujących się w jednej osi).

Przegląd techniczny pozwoli również na sprawdzenie luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego, oględziny poszczególnych układów czy pomiar emisji spalin.
 

Niezaliczony przegląd

Jeśli w czasie okresowej kontroli pojazdu wykryte zostaną usterki zagrażające bezpieczeństwu na drodze i dalszemu użytkowaniu auta, dowód rejestracyjny pojazdu może zostać zatrzymany przez diagnostę w celu wysłania go do odpowiedniego wydziału administracyjnego. Właściciel pojazdu może odzyskać dokument po usunięciu wszelkich wskazanych w serwisie usterek.

Diagnosta może również stwierdzić istnienie usterek niezagrażających bezpośrednio użytkownikom auta i innym uczestnikom ruchu, wypisać je w książeczce pojazdu i zobligować kierowcę do ich naprawy w ciągu 14 dni od momentu wskazania.

 

Koszt przeglądu technicznego

Obowiązujące stawki przeglądu technicznego są jednakowe w całej Polsce, reguluje je bowiem rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2004 roku. Za badanie okresowe pojazdu, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony kierowca zapłaci 99 złotych, za przegląd samochodu z instalacją gazową już 161 złotych.


Pamiętajmy, by nie traktować okresowych kontroli aut jako nieprzyjemnego obowiązku narażającego nas na koszty. Przegląd techniczny może pomóc wykryć usterki w nawet na pozór sprawnie funkcjonujących autach, zapewniając nam bezpieczeństwo i bezproblemowe użytkowanie pojazdu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie