Przelewy pieniężne w Unii Europejskiej

Wraz z wysokim wskaźnikiem emigracji w Europie zauważyć można ciekawe przepływy pieniężne z kraju do kraju. Gdzie wysyłane są największe transfery i jakie kwoty osobistych przelewów dominują?

Przelewy pieniężne w Unii Europejskiej
Trendy finansowe w UE

Okazuje się, że środki Europejczyków trafiają nie tylko do krajów UE, ale także na inne kontynenty, na przykład do Afryki czy nawet Chin. Badanie, które przeprowadził Eurostat wskazuje na dziesięć państw, mających największy wpływ z osobistych transferów.

Przelewy gotówkowe do krajów poza Unię Europejską w 2014 wyniosły w sumie ponad 96 miliardów euro. Aż 40 miliardów euro trafiło poza kraje Wspólnoty, natomiast 56 miliardów zostało w jej granicach.

Badanie Eurostatu pokazuje, że ludzie, którzy wyjeżdżają za pracą nie pochodzą wyłącznie z krajów średnio zamożnych, jak nasz kraj czy Węgry, ale także z państw znacznie bogatszych, jak na przykład Niemcy czy Francja. (W Luksemburgu średnie wynagrodzenie to 1923 euro, a we Francji 1458 euro).

Biorąc pod uwagę procent produktu krajowego brutto, przelewy w największych krajach Unii Europejskiej były śladowe: Francja 0,9%, Niemcy 0,5%, Wielka Brytania 0,2%. Jeżeli chodzi o Polskę, wartość kształtowała się w 2014 roku w granicach 1,4%.

Transfery pieniężne mają jednak spore znaczenie w innych państwach UE, na przykład w Łotwie osiągnęły aż 5,7% PKB, a w Litwie 4,4%. Rekord pobija Mołdawia, gdzie transfery stanowią aż 26,2%.
 

10 państw, które otrzymują najwięcej przelewów zagranicznych

 

10 Rumunia

Rumuńscy emigrancji wysyłają pieniądze głównie z Niemiec. Mowa o 1,6 miliardów euro. Drugim krajem, skąd pochodzą przelewy są Włochy (879 miliardów euro).
 

9 Szwecja

W Skandynawii zauważyć można współpracę między krajami. Szwecja przyjmuje transfery głównie z Norwegii oraz Danii (około 1,5 mld euro). Emigracja odbywa się właśnie do sąsiadów.
 

8 Węgry

Przelewy pieniężne wynoszą aż 3,4% PKB na Węgrzech. To dużo jak na Unię Europejską.
 

7 Wielka Brytania

Sytuacja finansowa w Wielkiej Brytanii kształtuje się niezbyt dobrze. Okazuje się, że więcej pieniędzy wypływa poza granicę. Ciekawym wydaje się fakt, że najwięcej pieniędzy wysyłanych jest do naszego kraju. Mówimy o kwocie ponad 893 milionach euro.
 

6 Portugalia

Najwięcej emigrantów z Portugalii pracuje we Francji. W 2014 roku było to prawie 1,2 miliarda euro.
 

5 Polska

Transfery, które wysyłane są do naszego kraju pochodzą w połowie z Niemiec. W 2014 roku przekazane środki wyniosły ponad 2,72 miliardów euro. Zaraz za Niemcami znalazła się Wielka Brytania, z której trafiło do nas 893 milionów euro.
 

4 Włochy

Badanie Eurostatu pokazuje, że niemal 4 miliardy euro pochodzi ze Szwajcarii. Zaskakujące jest jednak, że aż 800 milionów euro trafia z Włoch do Chin.
 

3 Belgia

Krajem, który wysyła przelewy osobiste do Belgii jest Luksemburg. Mówimy o 2,65 miliarda euro. Kolejnym krajem jest Holandia z kwotą z przelewów wynoszącą około 2,28 miliarda euro.
 

2 Niemcy

Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowały się Niemcy. Transfery wysłane z kraju trafiają przede wszystkim do naszego kraju (2,72 mld euro), a także do Francji (2,7 mld euro), Rumunii (1,6 mld euro) oraz Turcji (839 mln euro). To właśnie tam mieszkają rodziny imigrantów.
Na niemieckie konta najwięcej środków trafia ze Szwajcarii (3,72 mld euro) i Luksemburga (2,46 mld euro).
 

1 Francja

Pierwsze miejsce na podium należy do Francji. Mieszkańcy tego kraju decydują się na wyjazd za pracą głównie do Szwajcarii oraz Luksemburga. W roku, kiedy Eurostat przeprowadzał badanie, czyli w 2014 do Francji spłynęło aż 19 miliardów euro. Z samej Szwajcarii 9,2 miliardów euro. Drugim krajem jest Luksemburg, skąd przesłano 4,3 miliardów euro. Okazuje się, że są to najwyższe numery w całej Unii Europejskiej. Transfery, które wysyłane są natomiast z Francji trafiają przede wszystkim do Maroka, Portugalii oraz Hiszpanii.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie