Comiesięczne rachunki Polaków

Rachunki płacimy wszyscy. Różnice pojawiają się w ich rodzaju, formie płatności czy comiesięcznej wysokości. Ile budżetu domowego przeciętnego Kowalskiego przeznaczane jest na pokrycie regularnych opłat?

Comiesięczne rachunki Polaków
Przegląd regularnych wydatków w polskich gospodarstwach

Gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny dane od lat zdają się nieprzerwanie wskazywać na trend znamionujący wzrost średnich zarobków Polaków. Większość z nas przyznaje jednak, że nie odczuwa gwałtownego polepszenia warunków życia. Czy to wina wciąż wyższych rachunków, jakie co miesiąc musimy opłacać? Ile wydaje statystyczny Polak na prąd czy wodę, jakie sposoby regulowania opłat wybiera i od czego zależy ich wysokość?
 

Regularne rachunki Polaka

Ostatnie dane obrazujące, jakie rachunki płacą Polacy, pochodzą z kwietnia 2015 roku.

Jeśli wierzyć statystykom, przeciętna polska rodzina otrzymuje miesięcznie 8 rachunków na łączną kwotę wynoszącą 920 złotych.

  • Najczęściej opłacanymi są rachunki za energię elektryczną, których kwota w przypadku statystycznego Polaka opiewa na ok. 176 złotych miesięcznie.
  • W drugiej kolejności opłacamy rachunki za telefony, wydając około 98 złotych.
  • 92% polskich gospodarstw domowych opłaca również rachunki za wywóz nieczystości, przeznaczając na ten cel około 40 złotych.
  • Kolejne 88 złotych to wydatek pochłaniany każdego miesiąca przez rachunki za wodę.
  • Prawie ¾ polskich gospodarstw opłaca też rachunki za telewizję wynoszące średnio 63 złote, Internet – 55 złotych oraz raty ubezpieczeń – 123 złote.
  • Czynsz mieszkaniowy pochłania statystyczną kwotę 464 złotych.
  • Co trzeci z nas musi również uregulować kolejną ratę kredytu gotówkowego bądź pożyczki w średniej wysokości 467 złotych, a 14% Polaków przeznacza miesięcznie 1156 złotych na ratę kredytu hipotecznego.

Od czego zależy wysokość rachunków?

Dane statystyczne pokazują, że najwyższe rachunki są udziałem czterdziestolatków – wydają oni 1171 złotych każdego miesiąca, czyli o 251 złotych więcej niż wynosi średnia. Najmniej z kolei płacą osoby po 60. roku życia – ich rachunki opiewają na comiesięczną kwotę 710 złotych.

Różnice widoczne są w niemal każdym z badanych obszarów – konieczność opłacania wyższego czynszu za lokum jest udziałem mieszkańców dużych miast (płacą oni średnio 513 złotych miesięcznie, podczas gdy zamieszkujący miasta o liczbie ludności nieprzekraczającej 200 tysięcy – 395 złotych). Osoby starsze regulują niższe rachunki za telefon – miesięczne wydatki wśród tych, których wiek przekracza 60 lat wynoszą średnio 72 złote.

Wyższe rachunki opłacają gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód przewyższa 4 tysiące złotych, niższe te, których dochody nie przekraczają 1500 złotych. Większe comiesięczne wydatki na rachunki ponoszą też częściej osoby z wyższym wykształceniem niż te z wykształceniem zawodowym.
 

Jak płacimy rachunki?

Okazuje się, że rachunki w Polsce częściej opłacają kobiety – mężczyznom zdarza się zapomnieć o mało przyjemnym obowiązku lub ze względu na niechęć do niego przekazać go partnerce. Opłacające rachunki kobiety wykazują tendencję do wybierania określonego dnia, w którym opłacą wszystkie zgromadzone rachunki, mężczyźni natomiast wolą zapłacić wymaganą kwotę zaraz po otrzymaniu faktury.

Polacy coraz częściej wybierają też niestandardowe formy opłacania rachunków. Choć nadal 47% kobiet oraz 35% mężczyzn deklaruje przywiązanie do tradycyjnych form regulowania opłat na poczcie bądź w oddziale banków, reszta wybiera inne rozwiązania. Co trzeciemu z nas zdarza się opłacić rachunki w kasie sklepu czy w BOK-u dostawcy usługi, a 44% Polaków deklaruje, że co najmniej jeden rachunek opłaca drogą elektroniczną. Przez Internet najczęściej regulujemy rachunki za… Internet, ale również telefon komórkowy, telewizję cyfrową i telefon stacjonarny.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie