Reklamacja faktury: płacić czy czekać?

Otrzymaliście absurdalnie wysoki rachunek za relefon i nie wiecie co zrobić? Czy złożona od razu reklamacja i oczekiwanie na rozpatrzenie, czy może uregulowanie faktury i nadzieja na zwrot kosztów?

Reklamacja faktury: płacić czy czekać?
ABC praw konsumenta przy płatnościach za usługi

Każdemu konsumentowi przysługuje prawo reklamowania zakupionego produktu, który okazał się być niezgodny z warunkami umowy (nie spełnił funkcji gwarantowanych przez producenta, okazał się wadliwy lub znacząco różnił się, czy to w warstwie cech funkcjonalnych, czy fizycznych lub użytkowych, od zamówienia lub reklamy).

Podobnie jak każdy produkt, mamy również prawo zareklamować usługę niezgodną z zawartą umową.

Przepisy prawne a reklamacja rachunku

Niestety przepisy nie regulują sytuacji, kiedy reklamacja źle wystawionej faktury czeka na rozpatrzenie. Nie ma jasno ustalonych zasad, które mówiłyby, czy możemy wstrzymać się z płatnością, nawet części faktury, którą podważamy.

Najlepszym pomysłem jest przeanalizowanie regulaminów operatorów i sprawdzenie, czy praktyka taka jest dozwolona w niektórych przypadkach. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że powinniśmy zawsze zapłacić za należności, co do których jesteśmy pewni.
 
W momencie, kiedy nie zapłacimy należności, które w 100% należą do nas, zgodnie z artykułem 481 Kodeksu cywilnego musimy liczyć się z naliczeniem przez operatora należnych mu odsetek.

Dlaczego?
Otóż jeżeli dłużnik-usługobiorca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, to wierzyciel-dostawca usług, może zażądać odsetek za czas opóźnienia.

Kiedy zapłacimy odsetki?

Jak czytamy w Kodeksie, prawo żądania odsetek nie jest także uzależnione od tego, czy usługodawca poniósł jakąś szkodę. W momencie, kiedy w umowie nie ma ustalonych wartości odsetek, należą się tak zwane odsetki ustawowe. Wynoszą one 13% w skali roku.

Jeżeli reklamacja została złożona i ciągle trwa jej rozpatrywanie, dostawca usług może skierować do sądu sprawę o zaległe opłaty.
 

Czy rachunek trzeba płacić od razu?

Wszystko zależy od regulaminu danego usługodawcy. Odpowiedź na pytanie, kiedy płacić, pojawi się od razu. Operatorzy wewnętrznie ustalają swoje zasady i określają zasady postępowania w stytuacji, kiedy rozpatrywana jest reklamacja.
 
Przykładowo zgodnie z regulaminem sieci PLUS w przypadku nieprawidłowo obliczonej faktury, wraz z wniesieniem reklamacji obowiązek zapłaty kwestionowanej kwoty zostaje zawieszony do czasu finalnej decyzji. Trzeba zatem zapłacić część rachunku, co do którego jesteśmy pewni, jednak część należności, której dotyczy reklamacja – nie musimy regulować.
 
Inaczej sytuacja wygląda w sieci T-Mobile, gdzie należy z góry zapłacić całą wartość ustaloną na fakturze i w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, abonent otrzymuje zwrot kosztów.
 
Podobnie w Orange, zgodnie z regulaminem reklamacja nie zwalnia z obowiązku zapłaty całej kwoty. Jeżeli natomiast usługodawca przyzna nam finalnie rację, uiśczona opłata powinna do nas wrócić.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie