Krok po kroku: Jak złożyć reklamację w banku

Produkty bankowe, jak każde produkty czasem bywają wadliwe. Jeżeli mamy wątpliwości dotyczące jakości usług i pragniemy dochodzić swoich racji – warto złożyć reklamację.

Krok po kroku: Jak złożyć reklamację w banku
Przydatne porady finansowe dla każdego

Czym jest reklamacja bankowa?

To nic innego, jak skierowanie pisemnej skargi lub zażalenia do banku. Często składa się reklamację z powodu źle naliczonych opłat czy nieprawidłowo zrealizowaną usługę.
 

Zanim napiszemy reklamację…

Nawet jeżeli jesteśmy niemal w 100% pewni, że należy nam się rekompensata za źle wykonaną usługę czy wadliwy produkt bankowy, warto sprawdzić naszą umowę z bankiem, a także aktualną tabelę opłat i wszystkich prowizji. Często opłaty ulegają zmianie i nawet nie zdajemy sobie sprawy z istotnych różnic. Miejmy pewność, że nasza reklamacja będzie uzasadniona i nie spotka się z odrzuceniem na samym starcie.

 

Czy istnieje szablon, według którego powinno się pisać reklamację?

Nie istnieje żaden ogólnie przyjęty wzór reklamacyjny. Czasem banki udostępniają na swoich stronach internetowych specjalne formularze, które trzeba wypełnić, innym razem liczą na pismo napisane własnoręcznie i wysłane tradycyjną drogą pocztową. Można także spotkać się z reklamacją złożoną przez telefon, emailem, a także bezpośrednio w placówce banku.

 

Obowiązkowe elementy reklamacji bankowej:

Pożyczka dla każdego dowiedz się więcej
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres korespondencyjny
 • Nazwa oraz oddział banku
 • Adres siedziby banku
 • Opis problemu:
Warto opisać istotę naszego problemu, nie zapominając o szczegółach. Nie krytykujmy, nie piszmy emocjonalnie. Postarajmy się ubrać nasze słowa w fakty i konkretne informacje. Zadbajmy o to, aby przedstawić dokładne daty oraz wskazać, gdzie i w jakich okolicznościach pojawiła się nieprawidłowość.
 
 • Nasza propozycja rozwiązania problemu
 • Załączniki: wszelkiego rodzaju dowody, które obrazują nieprawidłowość

Reklamację warto wydrukować oraz obowiązkowo osobiście podpisać. 

 

Jak najlepiej złożyć reklamację?

Niezależnie od tego, jak poważny jest problem, polecamy zabezpieczyć się na przyszłość i w momencie braku odzewu ze strony banku, posiadać dowód na to, że reklamacja została wysłana w konkretnym dniu. Dlatego najlepiej wysłać jest reklamację pocztą.

Jeżeli powód reklamacyjny nie należy do bardzo poważnych, można także wysłać maila, po którym także zostanie w systemie ślad. Nie jest to jednak bardzo popularna forma składania reklamacji.

 

Jak długo czeka się na rozpatrzenie reklamacji?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Prawo w Polsce nie reguluje kwestie odpowiedzi banków na zażalenia i skargi i jest to indywidualna kwestia konkretnego banku. Najczęściej są to jednak 30 dni robocze.

 

Gdzie szukać pomocy w momencie wątpliwości i kłopotów z reklamacją?

 1. Arbiter bankowy, który działa przy Związku Banków Polskich – www.zbp.pl
 2. Komisja Nadzoru Finansowego KNF - www.knf.gov.pl
 3. UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie