Prawa konsumenta: Reklamacja żywności

Reklamując produkty spożywcze, udajmy się w pierwszej kolejności do sklepu i spróbujmy dojść swoich praw na miejscu.

Prawa konsumenta: Reklamacja żywności
Jedzenie również można zwrócić do sklepu

Reklamacja towaru niespełniającego naszych wymagań i niezgodnego z zawieraną w momencie zakupu umową jest jednym z podstawowych praw konsumenta. Nie inaczej jest w przypadku produktów żywnościowych. Co najważniejsze, reklamacja obejmuje nie tylko towar zakupiony w standardowych cenach, ale również ten przeceniony.

Do kogo zgłosić się, gdy zakupiona żywność nie spełniła naszych oczekiwań?

Reklamacja w punkcie zakupu

Choć wielu klientów myśli, że żywność reklamowana powinna być bezpośrednio u producenta, prawidłowa procedura zakłada wniesienie skargi w miejscu zakupu.

Podstawą do uznania reklamacji wcale nie musi być też paragon – tak jak w innych przypadkach, zamiast zwykłego paragonu zaprezentować możemy wydruk z konta potwierdzający dokonanie zakupu i wniesienie odpowiedniej opłaty.

Sprzedawca powinien od razu uruchomić proces reklamacyjny, nie przekierowując sprawy do producenta – przyczyną niespełnienia przez żywność standardów jakości jest bowiem często niewłaściwy sposób jej przechowywania czy chęć pozbycia się zalegających w magazynie towarów o upływającym niedługo terminie przydatności do spożycia. Tego typu kwestie nie są jednak zależne od producenta a od sprzedawcy właśnie.

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z uwzględnieniem wad towaru i naszych oczekiwań względem sprzedawcy. Powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia – jeśli w tym czasie nie uzyskamy żadnej odpowiedzi, reklamacja zostanie automatycznie uznana za rozpatrzoną pozytywnie.

3 dni na reklamację

Zakupiony przez nas produkt żywnościowy w paczce, który z jakichś względów nie spełnił zapisów umowy czy nie sprostał zapewnieniom producenta, reklamować można w ciągu 3 dni od momentu otwarcia opakowania. 

3 dni mamy również na reklamację produktów zakupionych na wagę – punktem zero jest wtedy data sprzedaży towaru.

Ważnym jest, aby reklamację złożyć jeszcze przed upływem wskazanej daty ważności produktu - zakup przeterminowanego artykułu nie uprawnia nas do składania skarg na nieprzydatność zakupu do spożycia.

Zgodność zakupionego towaru z umową pozostaje do naszej oceny - reklamować możemy nie tylko produkty zepsute, ale również takie, które naszym zdaniem nie są zgodne z przesłaniem producenta, np. w reklamach lub informacji na opakowaniu.

Reklamacja u producenta

Jeśli z jakichś względów uznamy, że wolimy towar reklamować bezpośrednio u producenta, nie zapomnijmy o dołączeniu do wniosku próbki produktu wskazującej na jego wadliwość. Poinformujmy też o dacie i miejscu zakupu, numerze partii lub kodzie kreskowym produktu, dołączając paragon lub inny wydruk potwierdzający wniesienie wpłaty za artykuł spożywczy.

Pamiętajmy, iż producent może nie uznać naszej reklamacji związanej z nieprzydatnością produktu do spożycia, tłumacząc stan produktu nieprawidłościami w miejscu zakupu i odsyłając nas spowrotem do sklepu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie