Rodzaje kart płatniczych

Elektroniczną kartę płatniczą posiada niemal każdy. Najważniejsza ich klasyfikacja zakłada podział na karty debetowe, kredytowe, obciążeniowe i przedpłacone. Wyróżniamy też inne rodzaje kart płatniczych.

Rodzaje kart płatniczych
Główna klasyfikacja kart płatniczych zakłada ich podział ze względu na formę rozliczania transakcji z bankiem
  • elektroniczna karta płatnicza
  • podział kart ze względu na sposób rozliczania płatności
  • podział kart ze względu na zasięg funkcjonowania
  • podział kart ze względu na formę dokonywania płatności

Kartę elektroniczną posiada obecnie niemal każdy z nas, a korzystanie z niej znacznie ułatwia dokonywanie codziennych płatności. Jakie rodzaje kart płatniczych możemy wyróżnić?

Podział pierwszy: Rozliczenie z bankiem

Rodzaje kart płatniczych ze względu na formę rozliczania transakcji z bankiem

Karty kredytowe – karty płatnicze funkcjonujące na limicie kredytowym przyznanym przez bank – placówka udziela nam oprocentowanego kredytu i przesyła każdorazowo rozliczenia dokonanych transakcji kartą płatności za określony okres; uniknięcie spłaty odsetek za dokonywane kartą transakcje bezgotówkowe jest możliwe jeśli w tak zwanym okresie prolongaty lub bezodsetkowym (najczęściej nie więcej niż 50 dni od dnia rozliczenia) pokryjemy całość zobowiązań wobec banku.

Karty debetowe – karty płatnicze powiązane z konkretnym kontem bankowym, umożliwiające dokonywanie transakcji tylko wtedy, gdy na naszym rachunku znajduje się wystarczająca kwota do pokrycia zobowiązania – wszystkie transakcje są od razu księgowane, karta najczęściej nie pozwala też na powstanie na koncie salda ujemnego.

Karty obciążeniowe – karty płatnicze powiązane z konkretnym rachunkiem w banku, na które udzielany jest limit kredytowy – ich posiadanie zobowiązuje do spłaty całości zadłużenia w wyznaczonym terminie – bank jest uprawniony do obciążania naszego konta kwotą niezbędną do uregulowania zobowiązania kredytowego.

Karty przedpłacone (prepaid) – karta, która nie musi być powiązana z rachunkiem bankowym (można ją wydać na okaziciela np. w formie podarunku); jej użycie związane jest z koniecznością wcześniejszego zasilenia na daną kwotę, która daje nam prawo do dokonania transakcji w wysokości salda znajdującego się na karcie; po wykorzystaniu salda kartę można ponownie doładować.

Podział drugi: Zasięg

Rodzaje kart płatniczych ze względu na ich zasięg

  • Lokalne – ich działanie ograniczone jest do jednej sieci banków lub jednorodnego systemu akceptacji karty;
  • Krajowe – karty działające w obrębie jednego, wskazanego na emblemacie, kraju;
  • Międzynarodowe – karty pozwalające na dokonywanie płatności niezależnie od punktu obsługi czy bankomatu.

Podział trzeci: Forma płatności

Rodzaje kart płatniczych ze względu na formę dokonywania płatności

Karty tradycyjne - wyposażone w chip umożliwiający połączenie z czytnikiem kart płatniczych i autoryzację transakcji; wymagają każdorazowego podania numeru zabezpieczającego PIN.

Karty zbliżeniowe – umożliwiają dokonywanie szybkich płatności bezstykowych do 50 złotych bez podania kodu zabezpieczającego PIN; dzięki wbudowanej antence przesyłają sygnał do terminalu kart płatniczych.

Karty wirtualnenie mają fizycznego odpowiednika, pozwalają na dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą przyporządkowanego im numeru.

Inne klasyfikacje uwzględniają istnienie kart dla klientów indywidualnych lub instytucjonalnych (karty biznesowe) oraz dzielą klientów, z marketingowego punktu widzenia, na posiadaczy kart classic, silver, gold, platinum oraz kart ekskluzywnych.

Sprawdź również:
Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej? »
Wirtualna karta kredytowa - co to jest? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie