Rodzina 500+: Zasady programu

Program Rodzina 500+ został stworzony w celu pomocy w wychowaniu dzieci. Na co powinno się wykorzystać przyznawane świadczenia oraz jakimi zasadami rządzi się program?

Rodzina 500+: Zasady programu
Aktualne zasady przystąpienia do programu dopłat

Rodzina 500+ ma pomóc rodzicom w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem potomka. Celem tego rządowego projektu jest także zwiększenie dzietności w Polsce. Aktualnie współczynnik ten wynosi 1,3 urodzeń/kobietę. W 1983 roku liczba ta była znacznie wyższa: 2,42.

Rządowy program, jak sama nazwa wskazuje polega na przyznanie dodatkowych środków pieniężnych w kwocie 500 złotych dla rodzin z dziećmi, które kwalifikują się do otrzymania dopłaty.
 

Jak działa program Rodzina 500+

 

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program Rodzina 500+ oferuje dodatkowy zasiłek rodzinom z dziećmi, wymagane jest jednak spełnienie kilku warunków w przypadku posiadania tylko jednego nieletniego podopiecznego.

Rodziny kwalifikujące się do programu mogą liczyć na dofinansowanie do momentu ukończenia przez dziecko / dzieci osiemnastego roku życia. Z dopłaty mają możliwość skorzystać zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, którzy mieszkają w naszym kraju. O dopłaty mogą wnioskować rodzice, jeden z rodziców, a także opiekunowie prawni i faktyczni.

 

Wysokość dofinansowania

 • Dopłaty wynoszą 500 złotych na miesiąc i przysługują na drugie i każde kolejne dziecko bez wyjątków. Nie ma znaczenia, ile zarabiamy.
 • Świadczenia na pierwsze dziecko są możliwe do otrzymania pod warunkiem spełnienia kryterium dochodu, o którym poniżej.
 • Dofinansowanie nie jest opodatkowane. Pieniądze wypłacone zostaną po zweryfikowaniu odpowiedniego wniosku i kwalifikacji rodziny do programu.
 

Kryterium dochodowe

Dofinansowanie jest dostępne dla tych jednodzietnych rodzin, gdzie dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 800 złotych oraz 1200 złotych jeżeli wychowujemy dziecko niepełnosprawne.

Wszystkie dochody się liczą: zarówno te otrzymane w Polsce, jak i za granicą, a także emerytury, renty, świadczenia rodzinne, dochody uzyskiwane z tytułu umowy na etat, działalności gospodarczej itd.

Pamiętajmy, iż w przypadku zmiany sytuacji finansowej, np. zmiany / utraty pracy lub innych świadczeń, rodzice mają prawo do złożenia nowego wniosku i uzyskania śiwadczenia również na pierwsze dziecko. 

 

Ważne terminy

Rodziny, które wnioski złożą w terminie od kwietnia do końca czerwca 2016, otrzymają wypłatę w ciągu trzech miesięcy wraz z wyrównaniem od 1 kwietnia a świadczenie będzie wypłacane do końca września 2017 roku.

Wnioski składane od lipca nie otrzymają wyrównania a pierwsze świadczenie wypłacone zostanie w tym samym miesiącu lub kolejnym. 

 

Wniosek w programie Rodzina 500+

 • Odpowiedni wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, przez internet poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, Portal Informacyjno-usługowy Empatia oraz ePUAP lub poprzez bankowość internetową. Wniosek możesz również wysłać pocztą.
 • Wniosek składa jeden z rodziców lub opiekunów. Dofinansowanie mają szansę otrzymać wszyscy rodzice, bez względu na ich stan cywilny.
 • W przypadku osób rozwiedzionych, wniosek powinien złożyć rodzin, który pełni faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli oboje rodzice opiekują się dzieckiem, wniosek może złożyć jedno z nich a dopłata przyznana będzie proporcjonalnie do pełnionej opieki.
 • Wniosek należy składać co roku, aż do osiągnięcia pełnoletności dziecka. 
 • Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.
 • Wniosek znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl.

ZAŁĄCZNIKI
 • Starając się o dopłatę na pierwsze dziecko, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach. 
 • Rodziny, które nie spełniają kryterium dochodowego i tym samym nie otrzymają dofinansowania na pierwsze dziecko, wypełniają wniosek o dopłatę na kolejne dziecko/dzieci bez konieczności dołączania zaświadczeń finansowych.
 • W przypadku dzieci adoptowanych lub podlegających naszej prawnej opiece, konieczne będzie dołączenie odpowiednich dokumentów.
 • W przypadku rodziców rozwiedzionych, należy dołączyć odpowiednie orzeczenie sądu.
 • Cudzoziemcy mieszkający w Polsce powinni dołączyć kartę pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy.
 • Składając wniosek przez internet, konieczne będzie przygotowanie skanów powyższych dokumentów.
 

Kontrola wykorzystywania środków przez rodziców

Ośrodki pomocy społecznej będą miały możliwość zgłoszenia, jeżeli 500 złotych będzie marnowane oraz wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem. Może zakończyć się to utratą wsparcia finansowego.

 

500 złotych na dziecko, czyli na co chcą przeznaczyć pieniądze polscy rodzice?

„Rzeczpospolita” przeprowadziła badanie ARC Rynek, które pokazało, na co dokładnie Polacy chcą przeznaczyć dopłaty z projektu Rodzina 500+. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazły się zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz wycieczki szkolne. Istnieje także możliwość remontu mieszkania, aby zapewnić lepsze warunki życia dzieciom, a także zakupienie pomocy szkolnych oraz pomocy w rozwijaniu zainteresowań.


Więcej informacji na temat przepisów, dokumentów oraz samej ustawy Rodzina 500+ znajdziecie pod adresem www.rodzina500plus.gov.pl

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie