Czym zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta?

Rzecznik Praw Pacjenta ma sprawować funkcje ochronne względem pacjentów, kórych prawa są naruszane. Jakie działania podejmuje?

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta?
Pacjent ma swoje prawa, których należy przestrzegać

Rzecznik Praw Pacjenta to centralny urząd administracyjny, odpowiadający bezpośrednio przed Ministrem Zdrowia, a powoływany i odwoływany przez Premiera Rady Ministrów. 

Osoba na stanowisko wybierana jest spośród wyłonionych z naboru kandydatów spełniających określone warunki, takie jak wykształcenie wyższe, brak prawomocnych wyroków sądu na koncie, wiedza i umiejętności pozwalające sprawować funkcję rzecznika czy dobry ogólny stan zdrowia pozwalający na pełnienie urzędu.

Od roku 2008 urząd Rzecznika Praw Pacjenta pełni Krystyna Barbara Kozłowska.

Jakie funkcje pełni Rzecznik Praw Pacjenta?

Rzecznik Praw Pacjenta powoływany jest w celu ochrony przysługujących pacjentom na mocy ustawy z 2008 roku praw i aktywnego zwalczania wszelkich objawów ich naruszenia. Swoje funkcje pełni przy pomocy dwóch zastępców, z których co najmniej jeden musi mieć wykształcenie wyższe medyczne. Oboje muszą też spełniać podobne warunki, co sam Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta oraz jego biuro współpracują z innymi urzędami, między innymi Rzecznikami Praw Obywatela i Dziecka oraz ministerstwami, organami władzy publicznej czy organizacjami i instytucjami pozarządowymi. Urząd Rzecznika zajmuję się również edukacją pacjentów.

Zadania Rzecznika Praw Pacjenta

Do najważniejszych zadań rzecznika i jego zastępców należy:

  • odpowiedź na wszelkie przejawy naruszenia praw pacjenta, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego, przejawiające się na przykład wszczynaniem postępowań sądowych przeciwko instytucjom medycznym i aktywnego udziału w nich w roli prokuratora czy prowadzenie dochodzeń mających na celu udowodnienie zaniedbania placówek medycznych względem pacjentów czy niewłaściwego ich potraktowania lub błędnej oceny stanu zdrowia
  • podejmowanie kroków mających na celu zagwarantowania przestrzegania praw pacjenta przez instytucje publiczne poprzez aktywną współpracę z organami administracyjnymi, również najwyższego szczebla – w tym przede wszystkim Ministrem Zdrowia, podobnie jak zwiększanie świadomości pacjentów co do przysługujących ich praw, a także wystawianie odpowiedzialnym za zdrowie pacjentów instytucjom ocen mających na celu zapewnienie pełnej ochrony praw pacjenta
  • aktywne działanie ustawodawcze polegające na przedkładaniu Radzie Ministrów pomysłów na nowe akty prawne zwiększające ochronę praw pacjenta lub wypełniające odkrywane na podstawie bieżących postępowań sądowych luki prawne.

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem władzy scentralizowanej, ale coraz więcej instytucji powołuje własnych rzeczników odpowiedzialnych za dbałość o przestrzeganie praw pacjentów.  

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie