Stałe a zmienne oprocentowanie lokaty

Chcąc zdeponować pieniądze w banku, często wskazać będziemy musieli na jakie oprocentowanie lokaty chcemy się zdecydować. 

Stałe a zmienne oprocentowanie lokaty
Jak wybrać oprocentowanie lokaty?

Lokata bankowa to jedna z najczęściej wybieranych opcji deponowania środków finansowych i jeden z najbezpieczniejszych sposobów ich przechowywania, uwzględniający napływ odsetek od zgromadzonej kwoty. 

Po określonym umową terminie, który, w zależności od wybranej lokaty, wynosić może od kilku dni do nawet kilku czy kilkunastu lat, bank wypłaci nam powierzone mu pieniądze wraz z należną nam nadwyżką – swego rodzaju wynagrodzeniem za umożliwienie bankowi swobodnego obracania przekazanymi mu środkami finansowymi. 

Oprocentowanie lokaty jest w większości przypadków znacznie wyższe od oprocentowania standardowych rachunków bankowych, wiąże się bowiem z unieruchomieniem gotówki na określony czas – jeśli zdecydujemy się podjąć pieniądze przed wyznaczonym terminem, najczęściej utracimy prawo do odsetek lub ich części. Jakie oprocentowanie lokaty wybrać?

Oprocentowanie lokaty

Podając nam informacje o oprocentowaniu lokaty banki informują o jego nominalnej wysokości w skali roku, nie uwzględniając:

  • okresów kapitalizacji, a więc częstotliwości naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty,
  • ani podatku Belki, oznaczającego w praktyce, że ostateczna suma wypłacona nam przez bank po upływie okresu wyznaczonego umową o lokatę zostanie obciążona 19% podatkiem od dochodów kapitałowych. 

W celu wyznaczenia rzeczywistego zysku z lokaty należy więc uwzględnić te czynniki i odnieść oprocentowanie lokaty do czasu, na jaki deponujemy gotówkę.

Stałe czy zmienne oprocentowanie lokat?

Wiele osób decydujących się na zdeponowanie gotówki na lokacie staje przed koniecznością wyboru pomiędzy stałym a zmiennym oprocentowaniem

Niektóre placówki narzucają klientom swoje rozwiązania, przedkładając im ofertę lokaty długoterminowej ze zmiennym oprocentowaniem, a krótkoterminowej – ze stałym. 

  • W przypadku depozytów o stałym charakterze oprocentowania klient już na początku może obliczyć, jakie odsetki otrzyma po upływie okresu deponowania środków finansowych – oprocentowanie to nie zmieni się bowiem przez cały czas trwania umowy. 
  • Zmienne oprocentowanie może natomiast podlegać wahaniom w zależności od zachodzących na rynku międzybankowym zmian cen pieniądza czy stóp procentowych. Pamiętajmy, że umowa podpisywana z bankiem musi zawierać wskazanie okoliczności, które mogą rzutować na zmianę oprocentowania lokaty. 

W sytuacji, w której przewidywany jest wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym, a więc wtedy, gdy notowany jest wzrost gospodarczy i rosnąca inflacja, warto wybrać lokatę o zmiennym oprocentowaniu. W przeciwnym razie lepiej zdeponować pieniądze na lokacie o stałym oprocentowaniu. 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Czym i dla kogo jest lokata terminowa? »
Konto oszczędnościowe czy lokata - która opcja lepsza dla mnie? »
Jak oszczędzać z kartą kredytową? »
Jakie metody oszczędzania daje nam konto oszczędnościowe? »
Jak wyznaczane jest oprocentowanie lokat »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie